Hoop te mid­de van har­war

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

Cal­gro M3* se re­sul­ta­te was baie deur­me­kaar, hoof­saak­lik weens die nu­we IFVS 15-re­ke­ning­kun­di­ge me­to­do­lo­gie wat, hoe­wel dit nie die on­der­ne­ming se grond­slag be­dui­dend ver­an­der nie, dit die ma­nier wat die huis­ont­wik­ke­laar sy re­sul­ta­te aan­kon­dig, wel ver­an­der het. ’n Voor­beeld is dat die maat­skap­py el­ke pro­jek as af­son­der­lik be­skou en ver­dien­ste uit­ge­stryk het. Nou moet el­ke een­heid af­son­der­lik in be­re­ke­ning ge­bring word – en al­mal het ver­skil­len­de mar­ges; som­mi­ges is selfs ver­lies­ma­kend. Dit is om­dat die re­ge­ring groot­maatin­fra­struk­tuur en -ver­voer moet fi­nan­sier. Cal­gro moet dus et­li­ke een­he­de teen ’n la­er in­kom­ste aan­bied; soms ook teen ’n ver­lies. Oor die al­ge­meen is dié ver­lie­se in or­de, want die in­fra­struk­tuur laat Cal­gro toe om ook hui­se met ho­ër mar­ges te bou, wat vir die ver­lie­se ver­goed. Maar dit lol met die re­sul­ta­te: Cal­gro het R317 mil­joen te­rug­ge­houe ver­dien­ste te­rug­ge­skryf. Dit sal eg­ter oor die vol­gen­de drie jaar weer na die in­kom­ste­staat te­rug­kom. Die ver­dis­kon­teer­de waarde van die grond wat die maat­skap­py be­sit, is so­wat 950 sent per aan­deel, ef­fens la­er as die hui­di­ge aan­deel­prys, en ’n ge­leent­heid vir die­ge­ne wat op soek is na bloot­stel­ling aan die Sui­d­a­fri­kaan­se sa­ke­wê­reld – ver­al as ons ver­de­re prys­swak­heid er­vaar.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.