Ver­wag goeie re­sul­ta­te

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

’n Baie sterk han­dels­ver­slag van Pick n Pay vir die 26 we­ke tot 26 Au­gus­tus. Soort-vir-soort­ver­ko­pe ná in­fla­sie het met 3,5% ge­styg en WVPA (son­der die kos­te van af­leg­gings ver­le­de jaar) sal na ver­wag­ting tus­sen 13% en 20% ho­ër wees. Die aan­deel het eg­ter nie op die han­dels­ver­kla­ring ge­re­a­geer nie. Re­sul­ta­te word in die mid­del van Ok­to­ber ver­wag. Ek sal fo­kus op die be­dryfs­mar­ge – maar vol­gens wat ons in die ver­slag sien, kan ons goeie re­sul­ta­te van die maat­skap­py ver­wag. ■

te­rug­voer@fin­week.co.za

*Die skry­wer hou aan­de­le in Capitec, Cal­gro M3 en Dis­co­ve­ry. *fin­week is ’n pu­bli­ka­sie van Me­dia24, ’n fi­li­aal van Nas­pers.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.