X-straal van ’n fir­ma se ge­sond­heid

Maat­skap­pye se fi­nan­si­ë­le re­sul­ta­te help be­leg­gers om te be­sluit of hul­le daar­in wil be­lê of nie. Ver­tra­gings in die pu­bli­ka­sie van re­sul­ta­te is eg­ter ’n waar­sku­wing, en be­te­ken dik­wels ’n ge­brek aan vol­doen­de stel­sels in die maat­skap­py.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Markplek -

fi­nan­si­ë­le verslagdoening is die hoek­steen van belegging. Dit is wan­neer die mark die ge­leent­heid het om ’n on­der­ne­ming van bin­ne te be­kyk en te sien hoe hy p­res­teer. In­kom­ste­groei, wins­ge­wend­heid, kon­tant­ge­ne­re­ring en ’n he­le reeks fi­nan­si­ë­le ver­hou­dings kan ont­leed word om ’n i­dee te kry van hoe ge­sond die maat­skap­py is. Dit help be­leg­gers om te be­sluit of hul­le in ’n aan­deel wil be­lê of nie.

Dit is om dié re­de dat die mees­te beur­se wê­reld­wyd re­de­lik streng re­ëls het vir die pu­bli­ka­sie van hier­die re­sul­ta­te. In A­me­ri­ka, by­voor­beeld, moet ’n ge­no­teer­de maat­skap­py el­ke kwar­taal re­sul­ta­te pu­bli­seer, wat mens laat voel dit is al­tyd net ’n ge­jaag van een stel re­sul­ta­te na die vol­gen­de.

Maar ek stem saam dat meer in­lig­ting be­ter is as min­der. Die een kom­mer oor kwar­taal­lik­se verslagdoening is eg­ter dat be­stuur­ders te veel op die kort ter­myn dink. Maar half­jaar­ver­slag­doe­ning sal nie veel ver­skil maak aan ’n kort­ter­myn­be­na­de­ring nie.

Plaas­lik ver­eis die JSE dat maat­skap­pye re­sul­ta­te el­ke ses maan­de moet pu­bli­seer, in die mid­del en aan die ein­de van die jaar. Maat­skap­pye het ver­skil­len­de jaar­ein­des, maar die mees­te is De­sem­ber of Fe­bru­a­rie, met half­jaar dan in Ju­nie en Au­gus­tus.

Die re­sul­ta­te moet ook bin­ne drie maan­de ná die ein­de van die tyd­perk ge­pu­bli­seer word. As ’n maat­skap­py nie bin­ne drie maan­de pu­bli­seer nie, sal hy ge­straf word, en in­dien die uit­slae nie bin­ne vier maan­de ge­pu­bli­seer word nie, sal die maat­skap­py se no­te­ring op die JSE op­ge­skort word tot­dat die re­sul­ta­te ge­pu­bli­seer word.

Daar is al­tyd ’n paar klein- en mid­del­ka­pi­ta­li­sa­sie­maat­skap­pye wat nie die sper­da­tum van vier maan­de haal nie, en dit is vir my ’n erns­ti­ge waar­sku­wings­te­ken.

As groot, kom­plek­se Top40maat­skap­pye hul re­sul­ta­te twee keer per jaar bin­ne die ver­eis­te drie maan­de kan pu­bli­seer, be­hoort dit tog be­slis mak­lik te wees vir klei­ner maat­skap­pye.

’n Ver­tra­ging in die re­sul­ta­te be­te­ken ge­woon­lik ’n ge­brek aan stel­sels bin­ne die maat­skap­py. Dit kan stel­sels wees om be­drog op te spoor, die be­sig­heid en die re­sul­ta­te te be­stuur, en nog ve­le meer.

Ek be­lê nie in ’n maat­skap­py wat nie die sper­da­tum kan haal nie. As ’n maat­skap­py wie se aan­de­le ek be­sit, nie sy re­sul­ta­te be­tyds voor­lê nie, raak ek so gou as moont­lik daar­van ont­slae.

Dit is ook be­lang­rik om te weet dat die half­jaar­re­sul­ta­te nie ge­ou­di­teer word nie, en dik­wels is die re­sul­ta­te vir die jaar ook nie ge­ou­di­teer wan­neer dit op Sens ge­pu­bli­seer word nie. Dit is bin­ne die Jse-re­ëls. Maar as die jaar­eind­re­sul­ta­te nie ge­ou­di­teer is wan­neer hul­le ge­pu­bli­seer word nie, moet hul­le steeds deur ’n Jse-er­ken­de ou­di­teur ge­ou­di­teer word, en e­ni­ge ne­ga­tie­we ou­dit­me­ning moet op Sens aan­ge­meld word.

Nog ’n be­lang­ri­ke do­ku­ment wat die Jse-no­te­rings­re­ëls ver­eis, is die pu­bli­ka­sie van ’n jaar­ver­slag. Re­sul­ta­te is goed en gee die be­leg­ger heel­wat in­lig­ting. Maar die jaar­ver­slag is prop­vol in­lig­ting en sal al­tyd ook die vol­le­di­ge ge­ou­di­teer­de re­sul­ta­te be­vat.

In die jaar­ver­slag sal jy be­son­der­he­de sien soos el­ke di­rek­teur wat aan­de­le in die maat­skap­py be­sit, as­ook be­son­der­he­de van hul ver­goe­ding. Dit be­vat ook baie meer in­lig­ting oor de­pre­si­a­sie, klan­di­sie­waar­de en waar­da­sies van die ver­skil­len­de ba­tes (ver­al ma­sji­ne­rie, eiendom en toe­rus­ting) en hoe die maat­skap­py dié be­gin­sels toe­pas. Jy vind ook be­son­der­he­de oor de­bi­teu­re en kre­di­teu­re, en moont­li­ke ri­si­ko’s.

Soos reeds ge­noem, word re­sul­ta­te op Sens ge­pu­bli­seer, maar hul­le sal ook op die maat­skap­py se web­werf ver­skyn. As aan­deel­hou­er sal die jaar­ver­slag aan jou ge­pos word (ten­sy jy die maat­skap­py vra om bo­me en pa­pier te spaar en dit nie te pos nie).

Die jaar­ver­slag is ook aan­lyn be­skik­baar aan e­nig­ie­mand, be­leg­ger of nie, en dit is hier waar ek dit lees. ■ te­rug­voer@fin­week.co.za

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.