Buitelandse belegging se belastingimplikasies

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad -

Ek het in die hoof­ar­ti­kel ge­fo­kus op hoe om buitelandse bloot­stel­ling te kry son­der om self geld na die bui­te­land te neem en dié pro­bleem eer­der aan die ef­fek­te­trust- of Etf-ver­skaf­fer oor te laat.

Die feit is jy het twee keu­ses: óf jy ge­bruik ’n plaaslike pro­duk­ver­skaf­fer, óf neem geld uit die land en be­lê reg­streeks in die bui­te­land.

Dié op­sies het ver­skil­len­de belastingimplikasies.

In die al­ge­meen maak dit nie saak waar in die wê­reld jy geld ver­dien nie – as jy in Suid-a­fri­ka woon, sal jy be­las­ting in Suid-a­fri­ka be­taal as­of jy die geld hier ver­dien het.

Met an­der woor­de, ka­pi­taal­wins­be­las­ting en di­vi­dend­be­las­ting sal soos nor­maal­weg op e­ni­ge buitelandse belegging be­taal­baar wees – of dit nou deur ’n plaaslike ver­skaf­fer is en of jy die geld reg­streeks na die bui­te­land ge­neem het.

Die ma­nier ver­skil ef­fens waar­op die Suid-a­fri­kaan­se In­kom­ste­diens (SAID) die wins (of ver­lies) be­re­ken wat jy uit ver­an­de­rin­ge aan die wis­sel­koers maak.

As jy plaaslike pro­duk­ver­skaf­fers ge­bruik en in rand­ge­de­no­mi­neer­de buitelandse be­leg­gings­pro­duk­te, soos ef­fek­te­trusts en ETF’S be­lê, sal jy aan­spreek­lik wees vir nor­ma­le ka­pi­taal­wins­be­las­ting (of in­kom­ste­be­las­ting as jy die belegging bin­ne twee jaar ver­koop) op e­ni­ge voor­deel (oor­skot­wins) wat jy uit die rand se ver­swak­king teen­oor an­der geld­een­he­de kan kry.

As jy geld na die bui­te­land neem en reg­streeks in ’n bui­te­lands-ge­de­no­mi­neer­de in­stru­ment be­lê, sal jy net be­las­ting be­taal op die buitelandse wins wat jy ge­maak het en nie die voor­deel wat jy (dalk) uit ver­an­de­rin­ge in die wis­sel­koers ge­kry het nie.

Jy kan daar­om be­voor­deel word as jy buitelandse be­leg­gings het in ’n sce­na­rio waar die rand teen­oor an­der geld­een­he­de ver­swak. Maar as die rand teen an­der geld­een­he­de ver­sterk, sal jy ver­loor om­dat jou belegging se prys in die buitelandse geld­een­heid dalk ge­styg het en jy aan­spreek­lik sal wees om die be­las­ting op die sty­ging te be­taal.

As jy an­der­sins in ’n plaaslike, rand­ge­de­no­mi­neer­de buitelandse belegging be­lê het en die rand ver­sterk teen­oor an­der geld­een­he­de, sal dit die wins op jou belegging en dus jou be­las­ting­re­ke­ning ver­klein, maar jy sal ver­loor as die rand ver­swak om­dat jy nou be­las­ting op die ver­skil sal moet be­taal.

Om wis­sel­koers­ri­si­ko te be­stuur moet jy ’n kort po­si­sie op die be­trok­ke wis­sel­koers in­neem met die­self­de bloot­stel­ling as die al­ge­he­le waarde van jou buitelandse belegging in daar­die geld­een­heid.

Dit be­hoort te ver­goed vir e­ni­ge wins of ver­lies wat jou belegging kan maak (al gaan só ’n kort po­si­sie met ri­si­ko en kos­te ge­paard, en as dit nie be­hoor­lik be­stuur word nie, kan dit meer kwaad as goed doen).

As jy jou bui­te­land­se­va­lu­ta-ri­si­ko wil ver­skans of be­stuur, is dit raad­saam om ’n be­leg­gings­ad­vi­seur te raad­pleeg voor­dat jy e­ni­ge be­slui­te neem. ■

Ons kan ook plaaslike ef­fek­te­trusts en Etf-ver­skaf­fers ge­bruik om toe­gang tot buitelandse be­leg­gings te kry, en die moei­te om die geld uit die land te kry aan die plaaslike ver­skaf­fers oor­laat. El­ke op­sie het an­der belastingimplikasies, wat ons la­ter sal be­spreek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.