Wat van reg­streek­se belegging in buitelandse eiendom?

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad -

Reg­streek­se belegging in ’n buitelandse eiendom is taam­lik glans­ryk. Niks kan daar­mee ver­ge­lyk om te kan sê dat jy ’n woon­stel in New York of Lon­den be­sit nie. As jy dit eg­ter nie kan be­kos­tig om dit kon­tant te koop nie, is dit in die al­ge­meen be­ter om dit glad nie te koop nie.

Die kwes­sie is om ’n ba­te met ’n le­ning in ’n buitelandse geld­een­heid te fi­nan­sier. Die ren­te­koers is dalk werklik laag en die ver­wag­te groei in die ei­en­dom­swaar­de is dalk skou­spel­ag­tig, maar die wis­sel­koers­ri­si­ko is werk­li­ker as met e­ni­ge an­der belegging.

As jy kon­tant wat jy het, be­lê het, kan wis­sel­koers­ver­an­de­rin­ge jou wins of ver­lies be­ïn­vloed. Maar as daar erg on­guns­ti­ge ver­an­de­ring in die wis­sel­koers is ter­wyl jy nog jou buitelandse le­ning af­be­taal, kan die le­ning baie vin­nig on­be­kos­tig­baar word en kan jy uit­ein­de­lik ’n taam­lik groot ver­lies ly. Die mak­lik­ste ma­nier om in buitelandse eiendom te be­lê, is om in ’n ei­en­doms­be­leg­gings­trust of in ’n ETF vir buitelandse eiendom te be­lê.

Jy kan dié belegging ge­bruik as ’n spaar­re­ke­ning om ge­noeg ka­pi­taal te ver­sa­mel om jou eie eiendom kon­tant te koop wan­neer jy ge­noeg geld het.

Dié ma­nier het die min­ste ri­si­ko en is die ver­ve­lig­ste.

Maar ver­ve­lig is vei­lig – en die punt van belegging is om die vei­lig­ste ma­nier te kry om jou geld die vin­nig­ste te laat groei. ■

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.