ETF’S vir die a­von­tuur­li­ke be­leg­ger

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Voorblad -

Vir be­leg­gers wat dalk gro­ter ri­si­ko­to­le­ran­sie het, is daar nog vier ETF’S wat baie aan­lok­lik is.

Cloud At­las AMI Big50 ex-sa ETF

Dié ETF be­lê in die 50 groot­ste maat­skap­pye in A­fri­ka, Suid-a­fri­kaan­se maat­skap­pye uit­ge­sluit.

TKV: 0,75%

Jaar­lik­se ta­rief: 0,35%

Groot­ste be­lan­ge:

I­tis­sa­lat Al Magh­rib (Ma­roc Te­le­com) Coml.intl.bank (E­gip­te) Sa­fa­ri­com

Gu­a­ran­ty Trust Bank

Del­ta

Mcb Group Ltd

Seed Com­pa­ny of Zim­bab­we Ne­st­lé Foods Ni­ge­ria

E­qui­ty Bank

At­ti­ja­ri­wa­fa Bank

Ma­rok­ko E­gip­te Ke­nia Ni­ge­rië Zim­bab­we Mau­ri­ti­us Zim­bab­we Ni­ge­rië Ke­nia Ma­rok­ko

S­tan­dard Bank A­fri­ca Com­mo­di­ty In­dex ETN

’n Rand­ge­de­no­mi­neer­de beurs­ver­han­del­de no­ta (ETN) wat S­tan­dard Bank se A­fri­ka-kom­mo­di­teits­in­deks volg. Die in­deks be­lê in vier er­ken­de kom­mo­di­teit­sub­sek­to­re, wat on­e­del­me­ta­le, e­del­me­ta­le, e­ner­gie en land­bou in­sluit. Die on­der­skeie on­der­lig­gen­de kom­mo­di­tei­te is a­lu­mi­ni­um en ko­per, goud en pla­ti­num, ru­o­lie, mie­lies en ko­ring.

Syg­nia I­trix 4th In­dus­tri­al Re­vo­lu­ti­on Glo­bal E­qui­ty ETF

12,4% 10,6% 7,9% 6,6% 5,3% 3,7% 3,5% 2,7% 2,6% 2,3% Dit volg Kens­ho se saam­ge­stel­de New E­co­no­mies-in­deks (KNEX). Dit is ’n in­deks wat die so­ge­naam­de vier­de ny­wer­heids­om­wen­te­ling pro­beer vas­vang en be­lê hoof­saak­lik in nu­we teg­no­lo­gie wat daar­op ge­mik is om ons leef­wy­se grond­lig­gend te ver­an­der. Dit is ’n op­win­den­de belegging in din­ge soos self­be­stuur­voer­tuie, skoon teg­no­lo­gie, ro­bot­vlieg­tuie, drie­di­men­si­o­ne­le druk­werk, ro­bo­ti­ka, na­no­teg­no­lo­gie, slim­ge­boue, vir­tu­e­le re­a­li­teit, ku­ber­se­ku­ri­teit, ruim­te- en dra­ba­re teg­no­lo­gie. TKV: 0,70%

Jaar­lik­se ta­rief: 0,40%

Groot­ste be­lan­ge:

El­bit Sys­tems

Kra­tos De­fen­se and Se­cu­ri­ty So­lu­ti­ons Rayt­he­on

3D Sys­tems

Fos­sil Group

Lock­heed Mar­tin

Te­sla

Ap­ple

FARO Techno­lo­gies St­mi­croe­lec­tro­ni­cs NV

Ho­ri­zons Ma­ri­ju­a­na Life S­cien­ces In­dex ETF

Dié ETF be­lê in dag­ga­ver­wan­te aan­de­le in A­me­ri­ka en Ka­na­da. Wet­ge­wing is on­langs ge­wy­sig wat dagga vir so­wel me­die­se as ont­span­nings­ge­bruik in se­ke­re de­le van A­me­ri­ka wet­tig.

Met dié ver­an­de­rin­ge is daar nou ’n aan­tal ge­no­teer­de dag­ga­pro­du­sen­te in so­wel die ont­span­ning- as me­die­se om­ge­wing. Let daar­op dat dié ETF nie op die JSE ge­no­teer is nie en net deur ’n buitelandse re­ke­ning in Ka­na­de­se dol­lar ge­koop kan word.

Jaar­lik­se ta­rief: 0,75%

Groot­ste be­lan­ge:

Ca­nopy Gro­wth

Au­ro­ra Can­na­bis

Aphria

GW P­har­ma­ceu­ti­cals plc Til­ray

S­cotts Mi­ra­cle-gro

The Cro­nos Group

Hexo

G­reen Or­ga­nic Dut­ch­man Hol­dings Cann­trust Hol­dings

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.