Hoe om dagga in die werkplek te han­teer

Suid-a­fri­ka is een van ve­le lan­de waar dagga ge­de­kri­mi­na­li­seer is vir per­soon­li­ke ge­bruik. Dit is eg­ter ’n be­dwel­men­de mid­del en werk­ge­wers moet hul beleid oor die ge­bruik van die mid­del dui­de­lik uit­een­sit.

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kolskoot -

die ge­bruik, be­sit en kweek van dagga mag nou wel wet­tig wees on­der se­ke­re om­stan­dig­he­de, maar die be­vel van die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof het be­slis geen im­pak op die re­ëls van die werkplek nie. Suid-a­fri­ka het aan­ge­sluit by die ge­le­de­re van 33 an­der lan­de wat die ge­bruik van dagga ge­de­kri­mi­na­li­seer het. In Suid-a­fri­ka sal dit slegs wet­tig wees om dagga pri­vaat te kweek vir pri­va­te ge­bruik.

Die werkplek mag on­der geen om­stan­dig­he­de as “pri­vaat” be­skou word nie, nie eers die pri­va­te voer­tuie van werk­ne­mers in die par­keer­ter­rein nie, of die bad­ka­mers nie – selfs as men­se ’n reg­ma­ti­ge ver­wag­ting van pri­vaat­heid kan hê, bly dit o­pen­ba­re plek­ke wat deur an­der men­se ge­bruik word.

Ga­vin S­tans­field, di­rek­teur in C­lif­fe

Dek­ker Hof­meyr se ar­beids­prak­tyk, sê werk­ne­mers sal nie ’n mis­dryf be­gaan as hul­le dagga tuis rook nie. Maar dit sal ’n pro­bleem word as hul­le by die werk aan­kom on­der die in­vloed van ’n dwelm­mid­del.

Ge­sond­heid en vei­lig­heid

“As die aard van jou werk so­da­nig is dat jy on­der­wor­pe is aan be­roeps­ge­sond­heid- en vei­lig­heids­wet­ge­wing, wat be­paal dat jy nie ’n se­ke­re soort ma­sjien on­der die in­vloed van ’n dwelm­mid­del mag ge­bruik nie en jy kom werk toe on­der die in­vloed en jy be­dryf die ma­sjien, sal dit ’n straf­reg­te­li­ke oor­tre­ding wees. Dit sal ’n oor­tre­ding van die spe­si­fie­ke ge­sond­heid- en vei­lig­heids­re­gu­la­sies wees,” sê S­tans­field.

Hy sê dat selfs al is ’n werk­ne­mer nie on­der­he­wig aan ge­sond­heid- en vei­lig­heids­wet­ge­wing nie, sal men­se wat on­der die in­vloed by die werk opg­daag hul diens­kon­trak oor­tree.

“Ek is se­ker dat daar by im­pli­ka­sie ’n voor­waar­de (in die kon­trak) sal wees wat sê dat jy nie toe­ge­laat word om te werk on­der die in­vloed van ’n dwelm­mid­del nie.”

Men­se mag dan on­der­werp word aan ’n dis­si­pli­nê­re pro­ses. Dit is die moei­te werd om be­staan­de beleid te her­sien om se­ker te maak dat maat­skap­pye die kwes­sie van dagga in die werkplek han­teer.

A­na­sta­sia Va­ta­li­dis, die hoof van Werks­mans At­tor­neys se ar­beid­prak­tyk, sê die ge­bruik van dagga en die im­pak daar­van in die werkplek, be­hoort in die­self­de lig ge­sien te word as die ge­bruik van al­ko­hol.

“Vol­was­se­nes is heel­te­mal ge­reg­tig daar­op om al­ko­hol op e­ni­ge plek te ge­bruik, maar bloot om­dat dit nie on­wet­tig is nie, be­te­ken nie dat dit toe­laat­baar is om dit in die werkplek te ge­bruik nie.”

Die werkplek mag on­der geen om­stan­dig­he­de as “pri­vaat” be­skou word nie, nie eers die pri­va­te voer­tuie van werk­ne­mers in die par­keer­ter­rein, of die bad­ka­mers nie.

Dui­de­li­ke beleid

Werk­ge­wers moet ’n dui­de­li­ke beleid hê wat die re­ëls uit­een­sit oor die ge­bruik van al­ko­hol of e­ni­ge an­der dwelm­mid­del – wat nou die ge­bruik van dagga in­sluit.

“Die re­ëls vir dagga be­hoort nie an­ders te wees as vir e­ni­ge an­der dwelm­mid­del nie. Werk­ne­mers mag nie by die werk aan­kom on­der die in­vloed van e­ni­ge dwelm­mid­del nie, en hul­le mag ook geen dwelm­mid­del in­neem ter­wyl hul­le by die werk is nie.”

Werk­ge­wers word aan­ge­raai om die po­si­sie te ver­dui­de­lik – so­dat werk­ne­mers be­wus is van die ge­vol­ge as hul­le on­der die in­vloed van e­ni­ge dwelm­mid­del by die werk aan­kom – in­slui­tend dagga. Va­ta­li­dis voor­sien ’n paar uit­da­gings wat die af­dwing van die re­ëls oor dagga be­tref. Si­ga­ret­te word nie be­skou as ’n dwelm­mid­del nie; werk­ne­mers mag ’n si­ga­ret in hul­le mo­tor rook voor­dat hul­le by die werk aan­kom.

Daar sal wel po­ging wees om aan te voer dat ’n werk­ne­mer ’n si­ga­ret ge­rook het, en nie dagga nie, en daar­om nie on­der die in­vloed van ’n dwelm is nie. “Werk­ge­wers sal hul­le lyn­be­stuur­ders en se­ku­ri­teit­per­so­neel moet op­lei om te kan on­der­skei tus­sen ie­mand wat iets ge­rook of ge­bruik het, wat dagga in­sluit, wat on­der die in­vloed van dwelm­mid­dels is ter­wyl hul­le by die werk is.”

S­tans­field sê die kon­sti­tu­si­o­ne­le hof het dit aan die wet­ge­wer (par­le­ment) oor­ge­laat om te be­sluit wat die vlak vir pri­va­te ge­bruik kan wees, as­ook die hoe­veel­heid

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.