“Die mark is nog ge­sond, maar krimp ’n bie­tjie. Die be­dryf het nie meer ver­moë no­dig nie.”

Finweek Afrikaanse Uitgawe - - Kortliks -

– Mi­chel­le K­rebs van Au­to­tra­der in ’n ar­ti­kel op ft.com oor die nu­we han­dels­oor­een­koms tus­sen A­me­ri­ka, Ka­na­da en Mex­i­ko. Een van die po­si­tie­we as­pek­te van die oor­een­koms is glo dat mo­tor­ver­vaar­di­gers die per­sen­ta­sie on­der­de­le wat in vol­tooi­de voer­tuie ge­ïn­stal­leer word van 62,5% tot 75% moet ver­hoog, lui­dens die ar­ti­kel. Vol­gens ft.com sal ver­vaar­di­gers waar­skyn­lik eg­ter nie die uit­set vin­nig ver­groot nie om­dat mo­tor­ver­ko­pe in A­me­ri­ka af­neem. Nog ’n kom­men­ta­tor sê dié ver­eis­te be­te­ken be­per­kings op hoe vry­lik on­der­de­le ver­kry kan word. “By­ko­men­de kos­te sal dus met voer­tuig­ver­vaar­di­ging ge­paard­gaan.”

Pre­si­dent Trump be­spreek die nu­we Vsa-mex­i­koKa­na­da-han­dels­oor­een­koms ty­dens ’n nuus­kon­fe­ren­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.