Nu­we Toyo­ta Ya­ris: kry jou­ne

George Herald - Auto Dealer - - News -

Die Ya­ris-mo­del­naam is be­kend en ge­wild in Suid-A­fri­ka se­dert dit in 2005 be­kend­ge­stel is. Al­te­sa­me vier weer­ga­wes van dié kom­pak­te stad­sluik­rug is be­skik­baar en ‘n splin­ter­nu­we Ya­ris is nou pas­ge­maak om in die be­hoef­tes van ver­an­de­ren­de Suid-A­fri­kaan­se klan­te te vol­doen.

In ’n wê­reld waar ons glo “gro­ter is be­ter”, het die nu­we Ya­ris ook in pos­tuur ge­groei en bied nou meer as voor­heen.

Die nu­we Ya­ris het 165 mm lan­ger en

5 mm bre­ër ge­word, wat sy bui­te-af­me­tings en bin­ne­ruim dien­oor­een­koms­tig ’n ste­wi­ge hup­stoot ge­gee het.

BUI­TE

‘n Splin­ter­nu­we ont­werp steel die kol­lig met ’n sy­aan­sig wat ’n mens aan ou­boet Au­ris her­in­ner. Die ont­werp van die voor­kant pronk met slan­ke kop­lig­te en swart ‘vin­ne’ aan weers­kan­te van die Toyo­ta-ken­te­ken in die mid­del soe­pel na die mid­del­ste fo­kus­punt vloei.

Die dag­lig­ry­lig­te (DRL) met ’n dun lug­o­pe­ning, sit in die boon­ste hoe­ke.

Die sy­aan­sig is steeds dié van ’n klas­sie­ke luik­rug met ’n sti­le­ring­lyn wat van die hoe­ke van die buf­fers af na die ag­ter­kant van die mo­tor strek om ’n ge­voel van kon­ti­nu­ï­teit te ver­hoog. ’n S­kuins ag­ter­ven­ster­lyn en swart C-pi­la­re laat die mo­tor nog meer spor­tief lyk.

As ’n mens op die ag­ter­kant fo­kus, word die slan­ke ont­werp be­klem­toon deur die voort­set­ting van die ka­rak­ter­lyn na die ag­ter­kant, le­nin­ge stert­lig­hul­sels en swart af­wer­king in die mid­del.

Se­we styl­vol­le kleu­re is be­skik­baar: di­a­mant­sil­wer-me­taal­vlok­kie­verf, pik­swart, glet­ser­wit, kar­mo­syn-me­taal­vlok­verf, gra­fiet­grys en twee op­win­den­de nu­we kleu­re – vuur­poel- en don­ker­blou-me­taal­vlok­verf.

BINNE

Die vol­was­se ge­voel word in die bin­ne­ruim voort­ge­sit. ’n Si­gaar­vor­mi­ge voor­pa­neel word aan­ge­vul deur styl­vol­le me­taal­ver­sie­ring om die lug­in­la­te.

Die werk­ruim­te is in mooi glin­ste­ren­de swart met ver­chroom­de ska­ke­laars af­ge­werk. Die voor- en ag­ter­sit­plek­ke is vir ge­mak en er­go­no­mie ont­werp.

Die nu­we Ya­ris word deur ’n vier­si­lin­der­pe­trol­en­jin van 1,5 li­ter aan­ge­dryf. Die en­jin, wat dub­be­le VVT-i en ’n dub­be­le oor­hoof­se 16-klep­no­k­as (DOHV 16V) in­span, le­wer

79 kW en 140 Nm. Die reeks bied net hier­die een en­jin­keu­se.

VERBRUIK

Die top­spoed vir die hand­rat­mo­del­le is

180 km ter­wyl die pal­wis­sel-mo­del (CVT) vir ’n ef­fen­se sta­di­ger 170 km ge­rat is. Die amp­te­li­ke brand­stof­ver­bruik word as 5,9 en 5,8 li­ter per 100 km vir die hand­rat en pal­wis­sel-weer­ga­we on­der­skei­de­lik aan­ge­gee.

Ko­pers kan kies tus­sen ’n vyf­gang-hand­rat­kas of Toyo­ta se “Mul­tidri­ve”-pal­wis­sel­trans­mis­sie (CVT) wat die voor­wie­le aan­dryf. Die CVTeen­heid het her­sie­ne lo­gi­ka­be­heer wat dit vin­ni­ger op ver­snel­ler­in­set­te laat re­a­geer.

Die Ya­ris ge­bruik ver­trou­de M­cP­her­son-stut­ti­pe voor­ve­ring ter­wyl die ag­ter­kant ‘n wring­staafuit­leg in­span wat baie be­trou­baar as­ook kom­pak is.

VIR ALLE SMAKE

Vier gra­de­rings wat vir ’n breë klan­te­ba­sis voor­sie­ning maak, is be­skik­baar. Die in­tree­vlak­mo­del in die reeks is die Xi, ge­volg deur die mid­del­gra­de­ring-Xs, die Cross en die Sport. Die Sport- en die Cross-weer­ga­we het ’n spe­si­a­le bin­ne­ruim. Die CVT-weer­ga­we is net met die Xs-gra­de­ring be­skik­baar.

Die splin­ter­nu­we Ya­ris pronk met ‘n om­vat­ten­de stan­daard­toe­rus­ting­lys, wat by sty­gen­de klant­ver­eis­tes en die “gro­ter-is-be­ter” uit­gangs­punt aan­ge­pas is.

Die in­tree­vlak-Xi-mo­del­le het sleu­tel­lo­se toe­gang en ‘n aan­sit­ter­knop, vier­luid­spre­ker­klank­stel­sel met USB- en Blu­e­tooth-wer­king, ‘n mul­ti-in­lig­ting­skerm, e­lek­tries be­heer­de bui­te­spie­ëls en voor­ste ven­sters so­wel as e­lek­trie­se krag­stuur en hand­ver­stel­ba­re lug­ver­sor­ging.

Die Cross-weer­ga­we is op die Xs-gra­de­ring ge­skoei en kry ook dak­spo­re, swart skerm­stuk­ke aan die kan­te, ge­bor­sel­de me­taal voor en ag­ter en swart mod­der­skerm­stro­ke wat die voer­tuig ’n ge­har­de voor­koms gee.

Die Sport-mo­del is die vlag­skip van die reeks met ‘n mag­dom spor­tie­we ver­be­te­rings in­slui­tend: ‘n leer­stuur­wiel en rat­kie­rie­knop met rooi stik­werk, twee by­ko­men­de luid­spre­kers, ho­ë­de­fi­ni­sie ‘Op­ti­tron’-in­stru­men­te, leer­sit­plek­ke, ou­to­ma­tie­se lug­ver­sor­ging, mis­lig­te voor, druk­vin op die luik­rug­deur, hHaai­vin-an­ten­na, ‘n don­ker me­taal­vlok-sier­roos­ter en rooi af­wer­king.

GERIEF

Die nu­we Ya­ris het baie be­rê­plek­kies, twee be­ker­hou­ers voor, ter­wyl die mid­del­kon­so­le­boks, die voor- en ag­ter­deur­sak­ke ook groot bot­tel­hou­ers in die deur­pa­ne­le het.

Die ba­ga­sie­ruim is 8% gro­ter as dié van die uit­gaan­de mo­del en kan 310 li­ter hou, wat die Ya­ris ’n skit­te­ren­de reis­ge­noot maak.

Be­ne­wens die ruim ge­rief­spe­si­fi­ka­sie word sterk op ak­tie­we en pas­sie­we vei­lig­heid ge­fo­kus. Die Xi, Xs en Cross is op hier­die ge­bied voor­sien van be­stuur­der­lug­sak­ke, I­so­fix-heg­pun­te, ABS met rem­hulp

(BA), e­lek­tro­nie­se rem­krag­ver­de­ling (EBD), voe­tuigsta­bi­li­teits­be­heer (VSC), sit­plek­gor­del­styf­trek­kers en -las­be­per­kers so­wel as op­draan­de­weg­trek­hulp (HAC).

Die Sport-weer­ga­wes het ook kant-, gor­dy­nen be­stuur­der­knie-lug­sak­ke.

BESONDERHEDE

Die pry­se is as volg: 1,5 Xi MT - R230 800; 1,5 Xs MT - R253 400; 1,5 Xs CVT - R268 500 en 1,5 Cross - R268 500.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.