Ge­wil­de nuts bied nou méér

Mit­subis­hi is be­roemd vir die werk­ver­rig­ting en styl van sy voer­tuie. Die Out­lan­der is geen uit­son­de­ring op dié re­ël nie.

George Herald - Auto Dealer - - Voorblad -

Mit­subis­hi se ge­wil­de nuts­mo­tor, die Out­lan­der, is een van Suid-A­fri­ka se guns­te­ling­leef­styl­voer­tuie en tal­le on­lang­se ver­be­te­rings maak dit ’n selfs nog aan­trek­li­ker pak­ket as voor­heen.

Die Out­lan­der het Mit­subis­hi se Dy­n­a­mic S­hield-ont­werp on­der­gaan wat hom ’n fris voor­koms gee wat ook meer styl­vol en doel­ge­rig voor­kom.

Mit­subis­hi is be­kend vir sy on­be­ris­pe­li­ke bin­ne­ruim en wye reeks toe­rus­ting en die Out­lan­der vol­doen be­slis hier­aan. Die Out­lan­der is teen 4 695 mm merk­baar lan­ger as sy on­mid­del­li­ke me­de­din­gers, wat ’n rui­mer en we­li­ger ka­juit tot ge­volg het. Hier­die by­ko­men­de ruim­te, te­sa­me met ’n ver­nu­wen­de ka­juit-uit­leg, plaas die Out­lan­der aan die bo­punt van sy seg­ment on­der voer­tuie wat se­we sit­plek­ke bied.

Die Out­lan­der se se­we sit­plek­ke strek oor drie rye en bied ge­mak en ein­de­lo­se laai­moont­lik­he­de. Die t­wee­de en der­de ry kan heel­te­mal plat­vou, wat ho­pe laai­ruim­te be­skik­baar stel.

Die leer­sit­plek­ke is met die oog op lang rit­te ont­werp. Pas­sa­siers in die der­de ry het oor­ge­noeg ruim­te dank­sy die ruim ka­juit.

Die sit­plek­ke in die t­wee­de ry kan 250 mm vo­ren­toe skuif, wat toe­gang tot die der­de ry van e­ni­ge kant van die voer­tuig af, ver­ge­mak­lik.

Die Out­lan­der pronk ten spy­te van sy ruim af­me­tings met ’n draai­sir­kel van net 5,3 m wat be­ter as dié van sy me­de­din­gers is.

‘n Lek­ker ek­stra vir die ag­ter­ste pas­sa­siers is ‘n weg­vou­ba­re 9” DVD-spe­ler in die dak wat dui­de­lik in al die sit­plek­ke in die t­wee­de en der­de ry ge­sien kan word. Die in­sit­ten­des kan die klank deur die Rock­ford Fos­ga­te-stel­sel ge­lei of met koord­lo­se in­fra­rooi-kop­stuk­ke daar­na luis­ter.

Die Out­lan­der het ’n vol­le­dig ver­stel­ba­re veel­funk­sie-stuur­wiel met rat­wis­sel­pe­da­le en toe­gang tot stem­be­heer- en hand­vrye Blu­e­toot­h­te­le­foon­op­sie.

Mit­subis­hi is ook be­kend vir wê­reld­klas­vei­lig­heid en die Out­lan­der is geen uit­son­de­ring nie. Mit­subis­hi se ge­pa­ten­teer­de Rein­for­ced Im­pact Sa­fe­ty E­vo­lu­ti­on (RI­SE) vir die romp vorm ’n ste­wi­ge vei­lig­heid­sel om die in­sit­ten­des. RI­SE word ver­der deur se­we lug­sak­ke en vol­waar­di­ge ISO-FIX-kin­der­sit­plek­mon­te­rings aan­ge­vul.

Dit het aan die Out­lan­der ’n vol­waar­di­ge vyf­ster-vei­lig­heids­gra­de­ring in die Eu­ro NCAP­bots­toet­se be­sorg.

Die Out­lan­der is ver­der met al­le be­lang­ri­ke vei­lig­heids­ei­en­skap­pe toe­ge­rus, waar­on­der ak­tie­we sta­bi­li­teit- en klou­be­heer (ASTC), sluit­we­ren­de rem­me (ABS) met e­lek­tro­nie­se rem­krag­ver­de­ling (EBD) en nood­rem­hulp (BAS), so­wel as op­draan­de-weg­trek­hulp (HSA) vir moei­li­ke steil­tes.

Die op­ge­kik­ker­de Out­lan­der word deur Mit­subis­hi se ge­wil­de dub­bel­bo­no­k­as-MIVEC­ses­tien­klep-pe­trol­en­jin van 2,4 li­ter aan­ge­dryf. Dié en­jin le­wer 123 kW en ont­wik­kel 222 Nm. Sy amp­te­li­ke ge­mid­del­de brand­stof­ver­bruik kom op 8,2 li­ter per 100 km te staan.

Al vier wie­le word deur die vol­gen­de ge­slag van Mit­subis­hi se splin­ter­nu­we INVECS-III­pal­wis­sel­trans­mis­sie (CVT) met ’n ses­gangs­port­mo­dus aan­ge­dryf. Die CVT-rat­kas pas blit­sig by wis­se­len­de pad­toe­stan­de en ver­an­de­ren­de ver­rig­tings­ver­eis­tes aan, vir ’n glad­der rit as ge­wo­ne ou­to­ma­tie­se trans­mis­sie­stel­sels.

Die stel­sel het drie af­son­der­li­ke ry­mo­dus­se waar­uit die be­stuur­der kan kies:

4WD Eco Mo­de – die voer­tuig mo­ni­tor die ter­rein en be­stuur­der­in­set­te en kop­pel al vier wie­le wan­neer dit no­dig is. Die ge­bruik van die Eco-mo­dus om die voer­tuig toe te laat om ry­toe­stan­de te mo­ni­tor, ver­min­der brand­stof­ver­bruik en sorg vir ’n baie meer doel­tref­fen­de rit.

4WD Au­to Mo­de – Out­lan­der sal al vier wie­le in ou­to­ma­tie­se mo­dus ge­kop­pel hou ten­sy pad­toe­stan­de so soe­pel is dat dit heel­te­mal on­no­dig is. Die ou­to-mo­dus sal die vier­wiel­aan­dry­wing net soos die e­ko­mo­dus ou­to­ma­ties ver­stel, maar met die ver­stand­hou­ding dat aan­dry­wing deur al vier wie­le voor­keur ge­niet (in teen­stel­ling met die eko-mo­dus, wat net na aan­dry­wing deur al vier wie­le sal oor­ska­kel as dit ab­so­luut nood­saak­lik is).

4WD Lock Mo­de – dié mo­dus sal in ge­wo­ne pad­toe­stan­de op ver­rig­ting fo­kus. Meer wring­krag word na die ag­ter­wie­le as in 4WD Au­to-mo­dus ge­stuur om be­ter ver­rig­ting van die weg­trek af, be­ter be­heer wan­neer die voer­tuig op gruis of an­der los op­per­vlak­ke ver­snel, en ver­be­ter­de sta­bi­li­teit teen hoë snel­he­de te bied. Die oor­drag van wring­krag na die ag­ter­wie­le word op 50% ge­hou, wat be­te­ken dat tot 50% van die be­skik­ba­re wring­krag on­der vol­le ver­snel­ling op droë pad­op­per­vlak­ke na die ag­ter­wie­le ge­stuur word. Wan­neer 4WD Lock-mo­dus in wer­king is, word meer wring­krag met klei­ner sty­gings in draaie na die ag­ter­wie­le ge­stuur as in die ge­val van 4WD Au­to-mo­dus. Dié mo­dus is ook pas­reg vir meer uit­da­gen­de veld­ry-toe­stan­de.

Die nu­we Mit­subis­hi Out­lan­der bied met sy prys van R549 900 on­ge­ë­we­naar­de weel­de en ver­rig­ting in sy klas. Dit het ‘n vol­le­di­ge fa­brieks­waar­borg van drie jaar of 100 000 km en ‘n diens­plan van vyf jaar of 90 000 km. Ver­sie­ning is el­ke 15 000 km.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.