Rus laat roes. . .

George Herald - Auto Dealer - - Voorblad - (A­ni­ca Kr­ü­ger)

. . . en juis daar­om is die splin­ter­nu­we Rush van Toyo­ta met ‘n al­le­min­ti­ge haas op pad na die mark! Lees meer oor die nu­we mo­del op blad­sy

Die vin­ni­ge groei van die sport­nuts van ‘n spe­si­a­lis­voer­tuig na die hoof­stroom was een van die groot­ste mo­tor­ver­an­de­rin­ge van die 21e eeu. Die naam sport­nuts ver­wys na e­ni­ge voer­tuig wat ’n dub­be­le funk­sie kan speel met ’n hoë sit­po­si­sie ag­ter die stuur, gro­ter grond­vry­hoog­te en baie laai­ruim­te. S­port­nut­se het in al­le seg­men­te van die tra­di­si­o­ne­le mo­tor­mark ont­wik­kel en het nou ‘n mag­dom vorms en groot­tes.

Toyo­ta Rush, is ’n mo­del wat op die klein­sport­nuts-seg­ment ge­rig is. Dit is ‘n pro­duk vir die nu­wer­wet­se ste­de­ling wat aan­moe­dig om ‘n eie a­von­tuur te be­gin.

Van voor, het die nu­we Toyo­ta Rush ‘n hoe­ki­ge ont­werp met spits lig­di­o­de-kop­lig­te en ’n groot tra­pe­si­um­vor­mi­ge sier­roos­ter. Die roos­ter het wye ho­ri­son­ta­le dwars­lat­te in don­ker­grys met die Toyo­ta-ken­te­ken in die mid­del. ’n Kon­toer­lyn skei die boon­ste en on­der­ste lug­skor­te en skep ’n drie­hoe­ki­ge plek vir die mis­lig­te. ‘n Sil­wer gly­plaat en dub­be­le en­jin­kap­hob­bels rond die voor­aan­sig af.

Die sy­kant­ont­werp be­klem­toon die Rush se in­druk­wek­ken­de grond­vry­hoog­te, ter­wyl die swart wiel­nis­be­slag en on­der­ste pa­neel­ver­sie­rings ’n ro­buus­te e­le­ment by­voeg. ’n Merk­ba­re keep­lyn vloei van die voor­wiel na die kant van die stert­lig­hul­sels vir ’n ge­voel van be­we­ging. By­pas­sen­de swart dak­spo­re en ’n romp­kleu­ri­ge ag­ter­ste druk­vlerk op die dak skep ’n een­vor­mi­ge voor­koms.

Die ag­ter­ont­werp be­klem­toon die lig­te met ho­ri­son­ta­le ly­ne en ’n vloei­en­de kon­toer­lyn van die buf­fer tot by die uit­laat­pyp­punt.

Ko­pers het ’n keu­se van vyf romp­kleu­re: Tusk W­hi­te, Quick­sil­ver, Ru­by Me­tal­lic, Li­quid Bron­ze Me­tal­lic en Grap­hi­te Black.

BINNE

Die bin­ne­ruim het ’n fris, sim­me­trie­se uit­leg met ge­mak­li­ke werks­o­nes wat op er­go­no­mie be­rus. Die boon­ste deel van die voor­pa­neel het ’n raak­skerm­klank­stel­sel met Blu­e­tooth, USB en An­droid Au­to Plus S­how of Ap­ple CarPla­y­wer­king. Hier­die ho­ë­teg­no­lo­gie-klankeen­heid bied ook ‘n ge­brui­ker-aan­pas­ba­re uit­leg en toeps (apps) - le­wens­be­lang­rik vir el­ke mil­len­ni­ër-kli­ënt.

Die on­der­ste deel van die voor­pa­neel huis­ves die dub­bel­so­ne­kli­maat­be­heer, ’n

12V-sok en berg­ruim­te.

Kon­tras­te­ren­de be­slag en chroom­hoog­te­pun­te word op die voor­pa­neel en deur­pa­ne­le ge­bruik om ‘n aan­lok­li­ke ruim­te te skep. ’n D­rie­speekleer­stuur­wiel wat kan­tel en af­stand­be­heer­de ska­ke­laars gee die be­stuur­der ’n ste­wi­ge greep vir die lang­pad.

Die in­stru­men­te­hui­sie spog met groot, dui­de­lik lees­ba­re gra­fi­ka met ’n koel, blou mo­tief en chroom­om­ly­ning. Die ver­toon­skerm in die mid­del, dra in­lig­ting wat self ge­kies kan word, aan die be­stuur­der oor. Dit sluit selfs ’n vol­kleur eko-aan­wy­ser in.

Die sit­plek­ke wat goeie steun bied, is ui­ters duur­sa­me in swart pa­troon­ma­te­ri­aal af­ge­werk en aan­vul­len­de swart in­set­sels word in die deur­pa­ne­le ge­bruik. Die ag­ter­sit­plek­ke het drie on­af­hank­lik ver­stel­ba­re kop­stut­te en kan in die ver­hou­ding 60/40 vo­ren­toe kan­tel.

VEELSYDIGHEID

Pad­va­kan­sies en lang rit­te ver­eis ge­noeg be­ker­hou­ers en berg­ruim­te, wat die Rush ge­wis het. ’n T­wee­de 12V-krags­ok is vir die ag­ter­ste in­sit­ten­des be­skik­baar.

’n Ge­rief­li­ke ba­ga­sie­ruim van 609 li­ter word voor­sien ter­wyl die Rush sit­plek vir tot vyf men­se het. Die ag­ter­sit­plek­ke kan on­af­hank­lik plat­ge­vou word vir meer berg­ruim­te.

Die Toyo­ta Rush het ’n uit­ge­brei­de lys toe­rus­ting soos van ’n voer­tuig in hier­die seg­ment ver­wag sou word. Dit sluit e­lek­tries­ver­stel­ba­re en vou­ba­re deur­spie­ëls, lig­di­o­de­kop­lig­te wat ou­to­ma­ties aan en af kan ska­kel, dak­spo­re en mis­lig­te in.

Die raak­skerm-klank­stel­sel met ses luid­spre­kers bied nie net die An­droid Au­to Plus S­how-, Mi­ra­cast- en CarPlay-wer­king nie, maar het ook in­ge­bou­de sa­tel­liet­na­vi­ga­sie. Die in­sit­ten­des kan hul eie slim­foon­toe­pas­sings soos Ap­ple Maps, Google Maps en Wa­ze (af­han­gen­de van die toe­stel) saam met mu­siek­stroom­toe­pas­sings soos Ap­ple Mu­sic, S­po­ti­fy en Google Mu­sic, ge­bruik.

’n In­ge­bou­de tru­rat-ka­me­ra en par­keer­hulp (PDC) bied ge­rief en vei­lig­heid. ’n S­leu­tel­lo­se stel­sel met ’n toe­gangska­ke­laar aan die deur­hand­vat­sel en aan­sit­ter­knop maak dit vir die be­stuur­der selfs nog mak­li­ker om die mo­tor oop te sluit en aan te ska­kel.

VEI­LIG­HEID

Die Rush kan spog met om­vat­ten­de vei­lig­heids­ei­en­skap­pe. Ak­tie­we vei­lig­heid­stel­sels sluit in: voer­tuigsta­bi­li­teits­be­heer (VSC), sluit­we­ren­de rem­me (ABS) en op­draan­de­weg­trek­hulp (HAC).

Die pas­sie­we vei­lig­heid­stel­sels be­hels ses lug­sak­ke vir die be­stuur­der en voor­ste pas­sa­sier so­wel as kant­lug­sak­ke en lug­sak­gor­dy­ne in.

’n Alarm en im­mo­bi­li­seer­der as­ook as ou­to­ma­tie­se slui­ting, be­heer toe­gang tot die voer­tuig.

Die Rush word deur ’n vier­si­lin­der-en­jin van 1,5 li­ter met dub­be­le bo­no­k­as­se aan­ge­dryf. Dié en­jin se ver­rig­ting­sy­fers is 77 kW teen 6 000 r/min en 136 Nm teen 4 200 r/min. Die en­jin maak ook ge­bruik van Toyo­ta se VVT-i-stel­sel vir meer doel­tref­fen­de werk­ver­rig­ting.

Ko­pers het die keu­se van ’n vyf­gang­hand­rat­kas of ou­to­ma­tie­se vier­gan­trans­mis­sie wat die ag­ter­wie­le aan­dryf.

Brand­stof­e­ko­no­mie is ’n sterk fo­kus­punt van die hand­rat­weer­ga­we wat 6,6 li­ter per 100 km ge­bruik, ter­wyl die ou­to­ma­tie­se mo­del se ver­bruik­sy­fer op 6,7 li­ter per 100 km te staan kom. Die Rush se CO2­sy­fers is 156 en 158 g/km on­der­skei­de­lik.

GROND­VRY­HOOG­TE

Een van Rush se sleu­tel­ei­en­skap­pe is sy ruim grond­vry­hoog­te van 220 mm, wat saam met sy in­vals­hoek van 31 gra­de en ver­trek­hoek van 26,5 gra­de mak­li­ke ge­bruik op paaie van ver­skil­len­de op­per­vlak­ke moont­lik maak. Die Rush het ’n in­druk­wek­ken­de wa­ter­ry­diep­te van 600 mm wat dié nu­we­ling in staat stel om die mees­te wa­ter­krui­sings baas te raak.

S­tyl­vol­le 17”-al­looi­sier­wie­le met def­ti­ge spe­ke, gee die mo­tor ’n ge­har­de voor­koms. Die wie­le is met 215-60-R17-ban­de ge­skoei en ’n vol­groot­te nood­wiel word voor­sien.

WAARBORG EN PRYSE

Die diens­plan vir ses ver­sie­nings of

90 000 ki­lo­me­ter, is deel van die stan­daard­aan­bie­ding en word deur ’n waarborg van drie jaar of 100 000 km ge­steun. Die ver­sie­ning­stus­sen­po­ses is el­ke 15 000 ki­lo­me­ter.

Aan­be­vo­le klein­han­del­pry­se is: Rush 1,5 MT - R299 900 en Rush 1,5 AT - R 313 500.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.