Voer­tuig­ver­ko­pe be­ter in Sep­tem­ber

George Herald - Auto Dealer - - Autodealer - BERNARD K HELLBERG

Voer­tuig­ver­ko­pe in Sep­tem­ber van­jaar het aan­sien­lik ge­styg on­danks ne­ga­tie­we po­li­tie­ke sen­ti­men­te wat deur die ANC se lei­er­skap­stryd aan­ge­blaas word.

Nu­we voer­tuig­ver­ko­pe het deur die 50 000kerf ge­dring (50 675) wat 3 318 be­ter is as Sep­tem­ber 2016 se sy­fers.

Wat nu­we pas­sa­siers­mo­tors be­tref was die to­taal 33 669 - 1 868 meer as ‘n jaar ge­le­de. Hier­die 5,9% ver­be­te­ring het ook deur­ge­sy­fer na lig­te han­dels­voer­tuie waar 14 523 nu­we voer­tuie nu­we ei­e­naars ge­vind het. Hier was die sty­ging 11,7% of­te­wel ‘n by­ko­men­de 1 520 een­he­de.

In die Top 10-ka­te­go­rie vir al­le ver­vaar­di­gers was Toyo­ta wéér bo­baas met ‘n in­druk­wek­ken­de to­taal van 11 123 voer­tuie, ge­volg deur Volks­wa­gen (8 012) in die ge­bruik­li­ke twee­de plek. Toyo­ta se pres­ta­sie word on­der­skraag deur Hi­lux, wat met uit­mun­ten­de ver­ko­pe van 3 995 een­he­de net-net die vier­dui­send-kerf mis­ge­loop het. Dit het vir Toyo­ta dan ook die al­ge­he­le top­ver­ko­per op­ge­le­wer.

Volks­wa­gen se sterk­ste punt bly eg­ter sy pas­sa­sier­voer­tuie waar Po­lo Vi­vo (2 942), Po­lo (2 324) en die groep se Au­di-reeks (794 een­he­de) goed pres­teer het.

Soos in Au­gus­tus, be­hoort die der­de plek weer aan Ford wat met sy Ran­ger-reeks

(2 337), Fies­ta (1447) en E­coS­port (814) ‘n goeie ba­lans hand­haaf tus­sen pas­sa­sier- en han­dels­voer­tuie.

Nis­san, wat in die ver­le­de dik­wels in die ses­de plek was, groei in­druk­wek­kend en Sep­tem­ber­ver­ko­pe (5 098) word sterk on­der­steun deur Dat­sun GO (558), Qashqai (370), as­ook die NP200 (1 638) en NP300 met ‘n to­taal van 947. Dit het dan ook hier­die Ja­pan­se maat­skap­py na die vier­de plek op­ge­skuif.

‘n Ver­ras­sen­de nu­we­ling in die vyf­de plek, Hyun­dai, het sy vor­de­ring te dan­ke aan die i20 op 577 ver­ko­pe, Tu­c­son (480) en Grand i10 (490). Hyun­dai se to­taal vir Sep­tem­ber was ‘n ste­wi­ge 3 147 een­he­de ver­koop. Dit is ver­al noe­mens­waar­dig dat die Tu­c­son heel­wat be­ter ge­vaar het as Volks­wa­gen se ewe in­druk­wek­ken­de Ti­guan wat maar net 224 ver­ko­pe kon aan­te­ken.

Die ge­lei­de­li­ke ver­dwy­ning van GM en die steeds toe­ne­men­de be­trok­ken­heid van I­su­zu het ge­sorg vir ‘n ses­de plek en ‘n to­taal van 2 609. Hier­van was dit ver­al I­su­zu KB se 1 440, C­hev Ute se 412 en die maat­skap­py se O­pel- han­dels­naam (271) wat die sy­fers taam­lik goed laat lyk.

Se­wen­de plek on­der die tien bes­tes be­hoort aan Mer­ce­des-Benz (2 476) wat nie in­di­vi­du­e­le mo­del ver­ko­pe be­kend maak nie, ter­wyl Re­nault kort op sy hak­ke is met ‘n ste­wi­ge to­taal van 2 399 een­he­de. Re­nault se pres­teer­ders was on­der meer K­wid (758), San­dero II op 413 ver­ko­pe, as­ook Kad­jar met 342 ver­ko­pe.

Een van die bes­te pres­ta­sies in Sep­tem­ber is dié van Kia wat sy tien­de plek en 1 575 to­taal in Au­gus­tus ver­ruil vir die ne­gen­de plek en ‘n in­druk­wek­ken­de 2 007 een­he­de ver­koop. Hier­teen­oor be­hoort die laas­te plek aan BMW wat ‘n ver­ko­pe­da­ling van 1 805 na 1 664 on­der­vind het. Die maat­skap­py kan eg­ter trots wees op sy 5 186 voer­tuie wat uit­ge­voer is.

On­der die ver­vaar­di­gers wat bui­te die tien bes­tes val, het Porsche ou­der­ge­woon­te goed ver­toon met 102 voer­tuie wat van die hand ge­sit is. E­we­n­eens het Mit­subis­hi, na ‘n swak Au­gus­tus 146 voer­tuie ver­koop - waar­on­der 30 van die puik nu­we Pa­je­ro S­port.

Vir som­mi­ge ver­vaar­di­gers en in­voer­ders duur die ge­suk­kel voort en hier dink ‘n mens aan Chrys­ler SA (151) en Peu­ge­ot (90).

On­der die in­voer­ders van ü­ber-luuk­se voer­tuie het Ma­se­ra­ti geen re­de om te kla oor sy 18 ver­ko­pe nie, ter­wyl Fer­ra­ri slegs een stel wie­le van die hand ge­sit het. Bent­ley het drie ver­ko­pe aan­ge­te­ken, maar vol­gens die Naam­sa-ta­bel­le het nie­mand die beur­sie vir ‘n Lam­bor­g­hi­ni uit­ge­haal nie.

TOP-TIEN PASSASIERMOTORS

1. Volks­wa­gen Po­lo Vi­vo - 2 942

2. Volks­wa­gen Po­lo - 2 324

3. Toyo­ta Corol­la/Au­ris/Qu­est - 1 845

4. Ford Fies­ta - 1 447

5. Toyo­ta For­tu­ner - 999

6. Toyo­ta E­ti­os - 974

7. KIA Pi­can­to - 970

8. Ford E­coS­port - 814

9. Re­nault K­wid - 758

10. Hyun­dai i20 - 577

TOPTIEN LIG­TE HAN­DELS­VOER­TUIE

1. Toyo­ta Hi­lux - 3 995

2. Ford Ran­ger - 2 337

3. Nis­san NP200 - 1 638

4. I­su­zu KB - 1 440

5. Toyo­ta Qu­an­tum - 1 217

6. Nis­san NP300 - 947

7. C­hev Ute - 412

8. Hyun­dai H1 - 320

9. Toyo­ta Land Crui­ser PU - 300

10. Volks­wa­gen A­ma­rok - 224

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.