Dat­sun breek en Porsche wen

George Herald - Auto Dealer - - Autodealer - FRANÇOIS GERMISHUYS

Die na­si­o­na­le tyd­ren­kam­pi­oen­skap is on­langs in Wes-Kaap­land be­slis toe die Ca­le­don-tyd­ren in dié dis­trik af­ge­han­del is. Al­te­sa­me 37 motors en een bak­kie het in Ca­le­don aan­ge­tree om sa­ke in vier klas­se uit te spook.

Som­mer met die eer­ste snel­deel was die gort gaar. Bin­ne vyf mi­nu­te het die voor­lo­per in die kam­pi­oen­skap en guns­te­lin­ge, Guy Bot­te­rill en Si­mon Va­cy-Ly­le hul­le klas R2 Toyo­ta E­ti­os se en­jin laat vas­brand. Hul­le na­week was ver­by.

Ge­or­ge se Et­tie­ne Mal­her­be en Rob­bie Coet­zee se be­ken­de rooi Sil­ver­ton Ra­di­a­tors Dat­sun het die nood­lot ook nie vry­ge­spring nie. In snel­deel 1 het die Dat­sun se der­de rat ge­breek, en toe in snel­deel 2 het `n wa­ter­prop (wells plug) op die en­jin­blok uit­ge­skiet. Die Dat­sun se tyd­ren was daar­mee ook oor. Mal­her­be hou tans die twee­de plek in die kam­pi­oen­skap­pe in die his­to­rie­se klas met sy 1974 Dat­sun 160 SSS Koe­pee.

Na die ontrek­king van Bot­te­rill was die oë op die res van die deel­ne­mers. John­ny Gem­mel het die le­pel plat­ge­trap op die vloer van sy vin­ni­ge 47 jaar oue Porsche 911 en vriend en vy­and ver­ras en die tyd­ren ge­wen. Die me­ga­nie­se pro­ble­me en on­ge­luk­ke het ge­maai on­der die an­der deel­ne­mers. By die toe­skou­er­punt by snel­deel 7 het se­ker meer tyd­ren­ja­ers en hul­le na­vi­ga­tors ge­staan en kyk as wat daar toe­skou­ers was!

Gem­mel, wat in die 1990’s met ‘n Su­ba­ru in die SA kam­pi­oen­skap­pe ge­jaag het en die ti­tel een jaar be­klink het, het nie net sy klas met die Porsche ge­wen nie, maar ook die tyd­ren in ge­heel. Gem­mel het ook die al­ge­he­le vin­nig­ste spoed in ‘n snel­deel met 202 km be­haal.

Die klas­uit­slae was as volg: His­to­rie­se klas:

1. John­ny Gem­mel en Carl Pe­skin (Porsche 911)

2. Lee Ross en El­ve­ne Coet­zee (Ford Escort DBA)

3. Roe­lof Coert­ze en Bar­ry W­hi­te (Ford Escort DBA)

R2-klas :

4. AC Pot­gie­ter en Ni­co Swartz (VW Po­lo)

5. Ri­chard Lee­ke en Hen­ry Kohne (Ford Fies­ta)

6. T­jaart Con­ra­die en Kes Nai­doo (Toyo­ta E­ti­os)

Die al­ge­he­le uit­slae was:

1. John­ny Gem­mel en Carl Pe­skin (Porsche 911)

2. AC Pot­gie­ter en Ni­co Swartz (VW Po­lo)

3. Ri­chard Lee­ke en Hen­ry Kohne (Ford Fies­ta)

Lee Ross en El­vi­ne Coet­zee in ak­sie in die Ford Escort BDA in snel­deel 7.

Ge­or­ge se Et­tie­ne Mal­her­be en Rob­bie Coet­zee looi hul­le Dat­sun in die eer­ste snel­deel voor die nood­lot toe­ge­slaan het.

John­ny Gem­mel en C­harl Pe­skin goed op pad na die wen­vlag van die Ca­le­don-tyd­ren in ‘n vin­ni­ge 47 jaar oue Porsche 911.

Fo­to’s: François Germishuys

Ri­chard Lee­ke en Hen­ry Kohne het der­de in Klas R2 ge­ëin­dig in hul­le Ford Fies­ta.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.