Toyo­ta is groen­ste mo­tor­maat­skap­py

George Herald - Southern Cape Property Guide & Auto Dealer - - Auto Dealer -

Toyo­ta is as die wê­reld se groen­ste mo­tor­ver­vaar­di­ger aan­ge­wys en word in­ge­vol­ge ’n wê­reld­wye om­ge­wings­pres­ta­sie-e­va­lu­e­ring in op­drag van die A­me­ri­kaans tyd­skrif News­week as een van die om­ge­wings­lei­ers on­der die groot­ste o­pen­ba­re maat­skap­pye be­skou.

Die prys as die

“Bes­te wê­reld­wyd in die be­dryf” in die voer­tuig­af­de­ling van die tyd­skrif se groen­gra­de­ring er­ken

Toyo­ta se pres­ta­sie op die ge­bied van vol­hou­baar­heid as­ook die e­ko­sen­si­tie­we hi­bried- en brand­stof­sel­mo­tors.

Toyo­ta is in die ses­tien­de plek on­der die wê­reld se 500 groot­ste o­pen­ba­re maat­skap­pye, die Glo­bal 500 en het maat­skap­pye soos Ap­ple, S­tar­bucks en Ni­ke ge­klop.

Die jaar­lik­se News­week- gra­de­ring e­va­lu­eer die wê­reld se groot­ste beurs­ge­no­teer­de maat­skap­pye en ge­bruik agt re­ëls om om­ge­wings­pres­ta­sie te be­paal. Die maat­skap­pye word op el­ke ge­bied, in­slui­ten­de e­ner­gie-, wa­ter- en af­val­vlak­ke op­ge­weeg.

Toyo­ta se groen stra­te­gie is in die maat­skap­py se “Om­ge­wings­uit­da­ging 2050” ge­se­tel. Toyo­ta wou ver­by sy nulom­ge­wings­im­pak strek om ’n po­si­tie­we im­pak te maak deur ses doel­wit­te na te streef.

Die ses doel­wit­te vir 2050 sluit in om die kool­stof­vry­stel­ling van nu­we voer­tuie met tot 90% teen­oor dié van 2010 te ver­min­der, om kool­stof­vry­stel­ling in die ver­vaar­di­ging, ver­nie­ti­ging en her­win­ning van voer­tuie uit te ska­kel, al sy aan­leg­te se kool­stof­vry­stel­ling uit te ska­kel, die hoe­veel­heid wa­ter in die ver­vaar­di­gings­pro­ses te ver­min­der, ’n her­win­nings­ge­rig­te sa­me­le­wing en stel­sels te ves­tig en ’n toe­koms­ti­ge sa­me­le­wing wat in har­mo­nie met die na­tuur le­we, daar te stel.

Toyo­ta het meer hi­bried­voer­tuie as e­ni­ge an­der mo­tor­ver­vaar­di­ger. Toyo­ta het se­dert die be­kend­stel­ling van die wê­reld se eer­ste mas­sa­pro­duk­sie-hi­bried­mo­tor, die P­ri­us, wat sy bui­ging in 1997 ge­maak het, meer as 10 mil­joen hi­bried­voer­tuie in 80 lan­de reg­oor die wê­reld ver­koop.

P­ri­us was een van Toyo­ta se baan­bre­kers as ‘n om­ge­wings­vrien­de­li­ke voer­tuig.

'n De­tail van P­ri­us se in­lig­ting vir die be­stuur­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.