Ford ver­koop goed in De­sem­ber

George Herald - Auto Dealer - - Auto Dealer -

Ford het ge­du­ren­de De­sem­ber 2017 al­te­sa­me 5 431 voer­tuie in Suid-A­fri­ka ver­koop, die twee­de mees­te met ‘n 13,4% -mark­aan­deel vir die maand.

“Ver­le­de jaar was ui­ters uit­da­gend vir die Suid-A­fri­kaan­se mo­tor­be­dryf soos die la­er aan­tal nu­we voer­tuig­ver­ko­pe in ver­ge­ly­king met die vo­ri­ge jaar wys. Ons word eg­ter aan­ge­moe­dig dat die al­ge­he­le ver­ko­pe vir 2017 die eer­ste keer in vier jaar ge­groei het - al is dit klein. Die ver­be­te­ring in die wis­sel­koer­se en ‘n o­ën­skyn­lik meer po­si­tie­we e­ko­no­mie­se voor­uit­sig dui op goeie re­sul­ta­te vir die jaar wat voor­lê. In hier­die sta­di­um, voor­spel ons ‘n ef­fen­se ver­be­te­ring in ver­ko­pe vir 2018,” vol­gens Ne­a­le Hill, di­rek­teur van be­mar­king, ver­ko­pe en diens, Ford Mo­tor Com­pa­ny of SA (FMCSA).

Die Ford Ran­ger het 2017 ge­ëin­dig as Suid-A­fri­ka se twee­de bes­te ver­ko­per in die al­ge­meen en in die LCV-seg­ment, met ‘n to­taal van 32 811 Ran­gers wat ver­le­de jaar ver­koop is. Die uit­ge­brei­de mo­del­reeks be­staan uit 34 weer­ga­wes, plus die spe­si­a­le uit­ga­we 4x4mo­del­le wat nou be­skik­baar is op al­le XLT-dub­bel­ka­jui­te. Die XLT-reeks is ver­sterk met ad­di­si­o­ne­le stan­daard funk­sies

Ford se plaas­lik-ge­mon­teer­de E­ve­rest se­we­sit­plek-sport­nuts­voer­tuig (SUV) het sy po­si­tie­we ver­koop­sy­fer in De­sem­ber voort­ge­sit, met 559 een­he­de ver­koop. Dit was die vyf­de ag­ter­een­vol­gen­de maand van meer as 500 ver­ko­pe. Die bes­te maand van 2017 was No­vem­ber, met 669 een­he­de ver­koop.

Die nu­we Ford Ku­ga is in Sep­tem­ber 2017 ge­loods en in die daar­op­vol­gen­de drie maan­de het dit ge­mid­deld 66 een­he­de ver­koop, dus in De­sem­ber ook. Dit kom­bi­neer nu­we sti­le­ring met hoë vlak­ke van ge­so­fis­ti­keer­de teg­no­lo­gie en ge­rief.

Die krag­ti­ge Mus­tang bly Ford en Suid-A­fri­ka se ge­wild­ste sport­mo­tor - geen ver­ras­sing nie. Die 44 een­he­de wat in De­sem­ber ver­koop is, het by­ge­dra tot ‘n to­taal van 898 Mus­tangs wat in 2017 af­ge­le­wer is. Dit sluit twee maan­de se uit­son­der­li­ke ver­ko­pe in: Ja­nu­a­rie (128) en Au­gus­tus (101)

To­ta­le Ford-ver­ko­pe vir 2017 het op 71 220 voer­tuie te staan ge­kom ‘n al­ge­he­le mark­aan­deel van 12,8%

Nu­we voer­tuig­ver­ko­pe het 40 631 een­he­de be­reik, 2,4% la­er as De­sem­ber 2016

Jaar­lik­se nu­we voer­tuig­ver­ko­pe het in 2017 1,8% ge­klim na 557 586 een­he­de vir die jaar

To­ta­le ver­ko­pe van pas­sa­siers­mo­tors het met 1,9% ge­styg

Lig­te kom­mer­si­ë­le voer­tuie (LCV’s) het oor die jaar met 2,6% ver­be­ter

Al­ge­he­le voer­tuiguit­voe­re het met 4,6% ge­daal teen­oor 2016, maar die 329 053 een­he­de is die be­dryf se der­de bes­te re­sul­taat tot op da­tum

57 311 Ford Ran­gers is in 2017 na Eu­ro­pa, die Mid­de-Oos­te en A­fri­ka uit­ge­voer, die bes­te LCV-uit­voer­pro­duk

Ford Suid-A­fri­ka gaan voort met die uit­brei­ding van die pro­duk­sie­ka­pa­si­teit vir die Ran­ger by sy Sil­ver­ton-aan­leg na ‘n be­leg­ging van R3 mil­jard.

Fo­to: QuickPic

Mus­tang - Suid-A­fri­ka se ge­wild­ste krag­held.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.