K­leu­ter­skool en kerk be­no­dig hulp na brand

George Herald - - NEWS - Br­ü­mil­da Swart­booi

Die Bal­lots­view Bap­tis­te­kerk, wat ook 'n k­leu­ter­skool en na­sorg vir die ge­meen­skap van Park­de­ne bied, is Dins­dag­aand, 25 Ju­lie, ge­deel­te­lik in 'n brand ver­woes.

Pas­toor Wil­lem Frans sê hy het om­streeks 18:45 'n op­roep ont­vang en hom na die kerk ge­haas. Die brand­weer was gou op die to­neel en kon ver­hoed dat die hele ge­bou af­brand.

Die ska­de van die brand is op die sta­di­um on­be­kend. Die k­leu­ter­skool, wat deur die kerk ge­fi­nan­sier word, het 47 kin­ders in hul sorg tus­sen die ou­der­dom­me van 18 maan­de en ses jaar.

Die kom­buis en bad­ka­mer het af­ge­brand en die i­tems wat in die brand ver­nie­tig is sluit 30 ma­tras­se, kom­ber­se, twee sto­we, 'n ys­kas en mu­siek­in­stru­men­te van die kerk in. Frans sê daar is bood­skap­pe aan die ou­ers ge­stuur om hul­le in ken­nis te stel dat daar ty­de­lik geen skool vir die kleu­ters sal wees nie.

E­ni­ge per­soon wat hulp aan die kerk wil ver­leen om hul struk­tuur weer op die been te kry kan past. Frans by 076 446 3158 ska­kel.

Fo­to: Br­ü­mil­da Swart­booi

‘n Be­roep word ge­doen op per­so­ne om on­der­steu­ning te bied aan die Bal­lots­view Bap­tis­te kerk, wat ag­ter Park­de­ne P­ri­mêr ge­leë is en Dins­dag­aand in ‘n brand be­ska­dig is.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.