DOV be­sluit om be­waar­der te ver­volg

George Herald - - NEWS - Li­zet­te da Sil­va

Die di­rek­teur van o­pen­ba­re ver­vol­ging (DOV) het be­sluit om die be­waar­der van Ge­or­ge, wat van die ver­krag­ting van ‘n ge­van­ge­ne ver­dink word, te ver­volg.

Die be­skul­dig­de (43) word daar­van aan­ge­kla dat hy op 16 Fe­bru­a­rie ‘n 25-ja­ri­ge man­li­ke ge­van­ge­ne in die hof­sel­le by die Ge­or­ge-land­dros­hof ge­dwing het om o­ra­le seks op hom uit te voer. Hy het op 19 Au­gus­tus weer in die C-hof in die Ge­or­ge-land­dros­hof ver­skyn waar sy saak tot 20 Sep­tem­ber uit­ge­stel is vir ‘n streek­hof­da­tum.

Die­self­de be­amp­te is in Ju­lie 2016 ook van “sek­su­e­le gun­sies met ge­van­ge­nes” be­skul­dig.

Jo­han Pie­naar, kom­mu­ni­ka­sie­hoof van die de­par­te­ment kor­rek­tie­we diens­te in die Suid-Kaap, het by na­vraag ge­sê hul in­ter­ne on­der­soek is "steeds han­gend" in af­wag­ting op DNS-toet­se. “So­dra die uit­slag ont­vang word, sal die on­der­soek teen die lid af­ge­han­del word.”

Die DOV gaan ook voort met die ver­vol­ging van die voor­ma­li­ge pro­ku­reur, Ro­nel S­mith-He­a­ling wat van be­weer­de be­drog en dief­stal van trust­geld ver­dink word. Die be­weer­de voor­val het vroeg in 2014 plaas­ge­vind. Nog klag­tes is in tus­sen by­ge­voeg en vorm tans deel van die saak.

S­mith-He­a­ling is deur die Kaap­se Wets­ge­noot­skap van die rol van pro­ku­reurs ge­skrap.

* The Di­rec­tor of Pu­blic Pro­se­cu­ti­on (DPP) has de­ci­ded to pro­se­cu­te a Cor­recti­o­nal Ser­vi­ces of­fi­ci­al accu­sed of ra­pe. The of­fi­ci­al from the Ge­or­ge P­ri­son al­le­ge­d­ly for­ced an in­ma­te (25) to per­form o­ral sex on him in the Ge­or­ge court hol­ding cells on 16 Fe­bru­a­ry this y­e­ar. The ca­se was pos­t­po­ned to 20 Sep­tem­ber for a re­gi­o­nal court da­te.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.