Plaas­li­ke of­fi­sier na­si­o­naal ver­eer

George Herald - - VOORBLAD - K­ris­ty Kol­berg

Sy toe­wy­ding en deer­nis het Mar­tin Borg (50), 'n a­du­jant-of­fi­sier van Ge­or­ge, 'n wel­ver­dien­de der­de plek ty­dens 'n toe­ken­nings­ge­leent­heid van die na­si­o­na­le kon­fe­ren­sie van die Ge­sins­ge­weld-, Kin­der­be­sker­ming- en Sek­su­e­le Mis­dry­weeen­heid (GKS) be­sorg. 'n Eer wat nie som­mer e­nig­een toe­kom nie.

Die glans­aand is op 18 Au­gus­tus in P­re­to­ria ty­dens 'n mi­nis­te­ri­ë­le in­da­ba ge­hou. Die eer­be­wys is deur die mi­nis­ter van po­li­sie, Fi­ki­le M­ba­lu­la, oor­han­dig. Borg is die af­ge­lo­pe 29 jaar be­trok­ke by die po­li­sie en se­dert 2003 aan die Ge­or­ge GKS-een­heid ver­bon­de. Hy het 'n reu­se-rol ge­speel in die saak van die Den­ne­oord-man wat ver­le­de jaar 38 le­wens­lan­ge tronk­von­nis­se op­ge­lê is. Dit is die groot­ste von­nis vir 'n sek­su­e­le oor­tre­ding tot dus­ver in Suid-A­fri­ka. Borg was die GKS-on­der­soek­be­amp­te in dié saak, wat groot­liks tot sy toe­ken­ning by­ge­dra het. Die pa het skul­dig ge­pleit op 67 klag­tes, waar­on­der 38 klag­tes van ver­krag­ting.

Hy is ook 10 jaar op­ge­lê vir 29 klag­tes wat ver­band hou met die ver­vaar­di­ging van kin­der­por­no­gra­fie.

"Daar word ge­kyk na ver­skil­len­de kri­te­ria wan­neer jy oor­weeg word vir die toe­ken­ning," het Borg in 'n on­der­houd aan die Ge­or­ge He­rald ge­sê.

Van die kri­te­ria is die kwa­li­teit van die on­der­soek, die erns van die klag­tes en die skul­dig­be­vin­ding van die ver­dag­tes. "Hier­die toe­ken­ning gee my die mo­ti­ve­ring om aan te gaan en te doen wat ek doen. My ti­pe werk is nie al­tyd mak­lik nie, en ek sou dit nie son­der die lo­ja­le on­der­steu­ning van my vrou kon doen nie. Ek was aan­ge­naam ver­ras om te hoor dat ek in die top­drie is. 'n Eer soos dié kom nie el­ke dag ver­by nie. Dis ver­bly­dend om te weet ons maak 'n ver­skil in men­se se le­wens en ek sal daar­mee voort­gaan tot my af­tre­de," het 'n be­skeie Borg ge­sê.

As 'n on­der­soek­be­amp­te wat daag­liks van 08:00 tot 16:00 met veel­ei­sen­de sa­ke te doen kry, moes hy 'n ma­nier vind om sy kop nau­re weg van sy werk te kry. Wan­neer hy nie ver­krag­ting­sa­ke on­der­soek nie, ge­bruik hy sy kuns­ta­lent as te­ra­pie. "Glo my, om te kan skil­der is die won­der­lik­ste stres­ver­lig­ter," het Borg ge­sê. Hout­werk en vis­vang is nog twee van sy stok­perd­jies.

Borg se be­vel­voer­der, lui­te­nant-ko­lo­nel Wil­lie Ok­to­ber, sê die eer­be­wys dien as aan­spo­ring vir al hul le­de.

"Ao. Borg is werk­lik 'n voor­beeld vir ons al­mal en die een­heid is trots op hom. Al die le­de in ons een­heid is toe­ge­wyd aan hul roe­ping en erns­tig om 'n ver­skil in die ge­meen­skap se le­wens te maak. Ui­ter­aard fo­kus ons op mis­da­de teen kin­ders en vroue, wat die broos­ste bin­ne ons ge­meen­skap is. Ons le­de sal al­tyd die ek­stra myl loop om die slag­of­fers met deer­nis en die no­di­ge re­spek te be­han­del," het Ok­to­ber ge­sê.

Van links is genl.-maj. Oswald Red­dy, ao. Mar­tin Borg, brig. P­hin­di­le Ce­ty­a­na en lt.-kol. Wil­lie Oc­to­ber.

Fo­to: K­ris­ty Kol­berg

Gen.-maj. Oswald Red­dy wens ao. Mar­tin Borg ge­luk met sy wel­ver­dien­de toe­ken­ning.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.