‘Her­noem PW Bo­tha na A­bee­da Har­ris’

George Herald - - NEWS - Mi­chel­le Pie­naar

‘n Aan­soek om PW Bo­tha-ry­laan te her­noem na A­bee­da Har­ris-ry­laan is Dins­dag by die kan­toor van die mu­ni­si­pa­le be­stuur­der, T­re­vor Bo­tha, in­ge­dien.

Die voor­sit­ter van die A­bee­da Har­ris-stig­ting, Wil­bur Har­ris, het die ver­soek ge­ko­ör­di­neer met Na­si­o­na­le Er­fe­nis­maand en die 41ste her­den­king van sy sus­ter se dood. Vol­gens Har­ris, ‘n I­co­sa-raads­lid van die Ge­or­ge-stads­raad, glo die stig­ting dat so ‘n naams­ver­an­de­ring sal help met die pro­ses van na­sie­bou, ver­soe­ning en die reg­stel van die wan­ba­lans van die ver­le­de.

A­bee­da Har­ris was twaalf jaar oud toe sy op 13 Sep­tem­ber 1976 deur die on­lus­te­po­li­sie dood­ge­skiet is.

Die jong slag­of­fer was ‘n leer­der van Hei­de­dal P­ri­mêr. Sy was blyk­baar op pad win­kel toe om lek­kers te koop toe sy on­we­tend deur ‘n a­rea ge­stap het waar die po­li­sie en jeug­di­ges van die ge­meen­skap slaags ge­raak het.

Sy is deur ‘n koe­ël ge­tref en in ‘n

Die rol wat PW Bo­tha ty­dens a­part­heid ge­speel het, laat veel te wen­se oor as ge­volg van men­se­reg­te­sken­dings en ver­gry­pe ty­dens die a­part­heids­e­ra.

po­li­sie­wa ge­gooi waar sy la­ter ge­sterf het.

Hier­die voor­val het plaas­ge­vind in die tyd toe jeug­di­ges lands­wyd teen die des­tyd­se a­part­heids­re­ge­ring be­toog het. A­bee­da is een van ‘n paar on­skul­di­ge men­se in Bor­cherds wat daar­die dag hul le­wens ver­loor het.

“Die rol wat PW Bo­tha ty­dens a­part­heid ge­speel het, laat veel te wen­se oor as ge­volg van men­se­reg­te­sken­dings en ver­gry­pe ty­dens die a­part­heids­e­ra,” lees Har­ris se skry­we aan Bo­tha. Har­ris on­der­neem om ‘n ver­kla­ring uit te reik so­dra ‘n ant­woord ont­vang word.

Die Ge­or­ge He­rald wag vir in­lig­ting van die mu­ni­si­pa­li­teit ra­ken­de die pro­ses wat ‘n aan­soek om ‘n naams­ver­an­de­ring moet on­der­gaan.

Fo­to: Mi­chel­le Pie­naar

I­co­sa-raads­lid Wil­bur Har­ris, voor­sit­ter van die A­bee­da Har­ris-stig­ting, wil sy sus­ter deur ‘n straat­naam ver­eer.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.