Sak­pas op­los­sings om in­bra­ke te voor­kom

George Herald - - NEWS -

Die skie­li­ke toe­na­me in in­bra­ke dryf plaas­li­ke in­wo­ners om on­der­soek in te stel oor hoe om vei­li­ger te wees. Dit is ook vir baie die eer­ste keer dat hul­le dit erns­tig oor­weeg om voor­ko­men­de maat­re­ëls te tref en die kos­tes hier­aan ver­bon­de kan in­ti­mi­de­rend wees.

Se­ku­ri­teits­ken­ner Mi­cha­el de Nysschen van T­rel­li­dor Ge­or­ge, het ‘n paar voor­stel­le oor hoe om vei­lig­heid op te skerp en ter­self­der­tyd die kos­tes on­der be­heer te hou.

Sy eer­ste voor­stel is om a­re­as met ‘n hoë ri­si­ko vir in­bra­ke te i­den­ti­fi­seer en met goeie kwa­li­teit ver­sper­rings, te be­vei­lig. Dit is mis­kien die ven­sters op die grond­vloer in ‘n dub­bel­ver­die­ping huis, die ka­mers in die huis of ‘n deur wat oop­ge­hou word vir vars lug.

Nóg ‘n i­dee is om ‘n vei­li­ge a­rea in die huis te s­kep. Die i­de­aal is die slaap­ka­me­r­a­rea. In­stal­leer dief­we­ring op el­ke ven­ster en deu­re wat na bui­te toe lei.

‘n Hoë vei­lig­heid skuif­ver­sper­ring of rol­deur in die gang is nood­saak­lik.

Een ven­ster in die vei­li­ge a­rea moet ‘n skuif­ver­sper­ring hê wat kan oop­maak in ge­val van nood by­voor­beeld ty­dens ‘n brand.

“Die bes­te op­los­sing is na­tuur­lik die he­le huis. Kies pro­duk­te wat kos­te ef­fek­tief is en van hoë ge­hal­te ma­te­ri­aal ver­vaar­dig word, en nie vei­lig­heid op­of­fer nie. Ons of­fer ‘n reeks pro­duk­te wat ont­werp is om ‘n goeie vlak van vei­lig­heid te bied, son­der om die bank te breek,” sê Mi­cha­el.

Vir lae ri­si­ko a­re­as stel hy po­li­kar­bo­naat dief­we­ring voor, wat sy maat­skap­py in ‘n raam mon­teer vir ek­stra weer­stand ty­dens ‘n aan­val. La­er kos­te trel­lis ti­pe dief­we­ring of bur­glar guards, kan aan­ge­pas word om by skuif­ver­sper­rings aan te pas.

“Ons kan kwo­teer op ver­skil­len­de pro­duk­te so­dat die kli­ënt pry­se kan ver­ge­lyk en be­sluit wat hul­le pri­o­ri­tei­te is. Hul­le be­sluit dalk op ‘n deur­sig­te (en duur­der) vei­lig­heids­gaas soos Cle­ar Gu­ard op ven­sters en deu­re met ‘n uit­sig, en meer kos­te ef­fek­tie­we pro­duk­te op an­der a­re­as.”

Mi­cha­el is gre­tig om sy ken­nis en kun­dig­heid te deel met plaas­li­ke in­wo­ners en hul­le hui­di­ge vei­lig­heid te as­ses­seer.

Hy noem ook dat hy saam met in­wo­ners werk om ‘n op­los­sing te vind wat hul­le sak sal pas.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.