Ve­te­raan sol­da­te tref kol­skoot met hui­se

George Herald - - NEWS - Mi­chel­le Pie­naar

Mi­li­tê­re ve­te­ra­ne van Ge­or­ge kan uit­sien na hul eie stuk­kie grond en 'n twee­slaap­ka­mer­huis in Ro­se­da­le. Al­te­saam 55 er­we is vir die doel ge­ï­den­ti­fi­seer.

Vol­gens as­sis­tent me­dia-ska­kel­be­amp­te van Ge­or­ge-mu­ni­si­pa­li­teit, De­bra Sau­er, vorm die 55 er­we deel van die al­ge­he­le Erf 325 Oos-ont­wik­ke­ling in Ro­se­da­le, en is die be­plan­ning tans in 'n ge­vor­der­de s­ta­di­um. "Die ont­wik­ke­ling van die 55 er­we gaan plaas­vind by Erf 325 Oos. Eu­ro­pe is nie tans in­ge­sluit nie, maar die be­sluit kan la­ter her­sien word," het sy ge­sê.

Spe­si­fie­ke da­tums vir die bou en oor­han­di­ging van die hui­se kan nie nou al voor­sien word nie. Die vol­le­di­ge sub­si­die word deur die de­par­te­ment mi­li­tê­re ve­te­ra­ne (DMV) en die pro­vin­si­a­le de­par­te­ment van mens­li­ke ne­der­set­tings voor­sien. Mi­li­tê­re ve­te­ra­ne maak geen by­drae nie.

"Hier­die de­par­te­men­te het tans 55 mi­li­tê­re ve­te­ra­ne ge­ï­den­ti­fi­seer wat vir 'n be­hui­sings­ge­leent­heid kan kwa­li­fi­seer. In­dien meer ve­te­ra­ne ge­ï­den­ti­fi­seer word sal meer er­we be­skik­baar ge­stel word in toe­koms­ti­ge pro­jek­te om die­ge­ne 'n be­hui­sings­ge­leent­heid te bied," het Sau­er ge­sê.

Twee mi­li­tê­re ve­te­ra­ne is baie op­ge­won­de oor die ver­wik­ke­ling, naam­lik John

Bruin­ders en Piet Mal­gas, on­der­skei­de­lik voor­sit­ter en se­kre­ta­ris van die SuidA­fri­kaan­se Kaap­se Korps Mi­li­tê­re Ve­te­ra­ne­ver­e­ni­ging (SACCMVA) se Ge­or­ge-tak. Bruin­ders moe­dig al­le plaas­li­ke mi­li­tê­re ve­te­ra­ne aan om hul vorms in te vul en vir 'n ver­skei­den­heid voor­de­le te re­gis­treer.

"Ons het twin­tig jaar lank vir hier­die reg­te ba­klei," het Bruin­ders ge­sê. Hy ver­wel­kom die Ge­or­ge-raad se on­lang­se be­sluit om die toe­ken­ning van die grond goed te keur.

Ons het twin­tig jaar lank vir hier­die reg­te ba­klei.

Hoe werk dit?

Al­le voor­ma­li­ge mi­li­tê­re ve­te­ra­ne moet ge­re­gis­treer wees op die da­ta­ba­sis van die de­par­te­ment van mi­li­tê­re ve­te­ra­ne om in aan­mer­king te kom vir die sub­si­die wat be­skik­baar ge­stel word deur die DMV. In­dien per­so­ne nie ge­re­gis­treer is op die da­ta­ba­sis van die DMV nie, sal hul­le nie in aan­mer­king kom vir hier­die pro­jek nie.

Die pro­vin­si­a­le de­par­te­ment van mens­li­ke ne­der­set­tings voor­sien 'n ge­deel­te van die sub­si­die R110 947 en die DMV voor­sien die ver­skil van R77 937. Die to­ta­le sub­si­die wat be­skik­baar ge­stel word is R188 884. Dit is slegs vir die top­struk­tuur (huis).

Die be­plan­de groot­te van die hui­se is 50m2 en sal on­der meer toe­ge­rus word met 'n vol­le­di­ge bad­ka­mer (bad, toi­let, was­bak), 'n oop­plan­kom­buis-en-leef­a­rea, ke­ra­miek vloer­te­ëls, kom­buis­kas­te, 'n stoof, 'n warm­wa­ter­toe­stel wat met son­krag werk, 'n af­dak en 'n grens­hei­ning.

Fo­to: Mi­chel­le Pie­naar

Piet Mal­gas (links) en John Bruin­ders is ver­heug oor die Ge­or­ge-raad se be­sluit om 55 er­we in die Erf 325 Oos-ont­wik­ke­ling be­skik­baar te stel vir be­hui­sings­ge­leent­he­de vir mi­li­tê­re ve­te­ra­ne.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.