Ge­or­ge-pu­bliek hop op ’n bus

George Herald - - NEWS -

Ver­voer­maand het hier­die jaar vroeg be­gin met In­ter­na­si­o­na­le Mo­tor­vry­e­dag wat met groot vro­lik­heid op 22 Sep­tem­ber in Ge­or­ge ge­vier is.

Dié in­ter­na­si­o­na­le i­ni­si­a­tief is wyd on­der­steun en aan­ge­moe­dig deur pro­mi­nen­te in­wo­ners en die ge­meen­skap, met baie men­se wat hul mo­tors by die huis ge­los het en met ’n GO GE­OR­GE-bus werk toe ge­ry het.

Ok­to­ber is reeds in 2005 as Na­si­o­na­le Ver­voer­maand ver­klaar ty­dens die re­ge­ring se ver­voer-lek­got­la, en word van­jaar ge­vier met die te­ma, "Ons vier 20 jaar van ver­skaf­fing van doel­tref­fen­de, be­trou­ba­re en vei­li­ge ver­voer­diens­te."

Ver­voer­in­fra­struk­tuur­pro­jek­te wat die ge­bruik van o­pen­ba­re ver­voer en die land se pad­vei­lig­heids­i­ni­si­a­tie­we be­vor­der, sal die he­le maand in die kol­lig wees.

GO GE­OR­GE is een van die re­ge­ring se vlag­skip­pro­jek­te met sy be­leg­ging in die Ge­or­ge Ge­ïn­te­greer­de O­pen­ba­re Ver­voer­net­werk deel van die land se ne­ge­punt­plan om ont­wik­ke­ling en werk­skep­ping te sti­mu­leer.

O­pen­ba­re ver­voer is nood­saak­lik vir ’n groei­en­de e­ko­no­mie. ’n Groei­en­de e­ko­no­mie is op sy beurt weer nood­saak­lik vir ar­moe­de­ver­lig­ting en werk­skep­ping.

Meer as 60 per­sent van Suid-A­fri­kaan­se huis­hou­dings span­deer ’n ge­mid­deld van 20 per­sent van hul maan­de­lik­se in­kom­ste aan ver­voer. Die re­ge­ring sub­si­di­eer o­pen­ba­re ver­voer, GO GE­OR­GE-kaart­jies in­ge­sluit, so­dat nie­mand no­dig het om ’n werks­ge­leent­heid van die hand te wys om­dat hul­le nie kan be­kos­tig om werk toe te ry nie.

Deur o­pen­ba­re ver­voer te ge­bruik, word daar ook aan om­ge­wings­kwes­sies aan­dag ge­gee deur­dat kool­stofuit­skei­ding en brand­stof­ver­bruik, wat groot­liks deur pad­ver­voer ver­oor­saak word, ver­min­der word.

Ge­or­ge He­rald-re­dak­teur,

Li­zet­te da Sil­va, blyk ef­fen­tjies be­ter te wees in die fyn kuns van sel­f­ies en het hier­die een ge­neem van haar en haar twee dog­ters, Mor­gann (links) en Li­ly-Beth, op pad skool en werk toe op Mo­tor­vry­e­dag.

’n P­ret­kom­pe­ti­sie op GO GE­OR­GE se Fa­ce­book­blad het in­wo­ners ge­nooi om sel­f­ies te pos van hul bus­rit op Mo­tor­vry­e­dag. Ge­or­ge se uit­voe­ren­de bur­ge­mees­ter, Mal­vin Naik, het sy be­lof­te ge­stand ge­doen en op ’n bus ge­hop in Blan­co. Sy sel­f­ie­vaar­dig­he­de kort...

Lee Gosper was die eer­ste pas­sa­sier om sy sel­f­ie op GO GE­OR­GE se Fa­ce­book-blad te pos op Mo­tor­vry­e­dag.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.