Groot vie­rin­ge be­plan vir Her­vor­mings­dag

George Herald - - HEALTH & BEAUTY -

Wê­reld­wyd word die 500ste her­den­king van die groot kerk­her­vor­ming van­jaar ge­vier.

Hier­die ge­denk­waar­di­ge ge­loof­som­wen­te­ling wat die rig­ting van die wê­reld­ge­skie­de­nis groot­liks ver­an­der het, het sy in­slag ge­vind toe die des­tyd­se pries­ter, Mar­tin Lut­her, sy 95 be­swa­re teen se­ke­re prak­ty­ke van die kerk van daar­die tyd, op

31 Ok­to­ber 1517 teen die kerk­deur van die “kas­teel­kerk” op Wit­ten­berg vas­ge­spy­ker het. Eeue van stryd het daar­op ge­volg, maar die feit bly staan dat Lut­her Chris­te­ne be­wus ge­maak het daar­van dat daar na Die By­bel te­rug­ge­keer moet word om die bes­te moont­li­ke be­grip van die Chris­te­li­ke ge­loof te ver­kry, en nie die uit­spra­ke van se­ke­re ge­leer­des son­der meer te aan­vaar en as e­van­ge­lie na te volg nie.

Met groot dank­baar­heid word her­vor­ming ook op ver­skil­len­de wy­ses in Ge­or­ge ge­vier. Ver­skeie ge­meen­tes en an­der groe­pe het preekreek­se, kur­sus­se, ta­fel­ge­sprek­ke, sang­diens­te en an­der wy­ses van vie­ring.

By die NG Moe­der­kerk gaan 1 200 of meer ge­lo­wi­ges om 12:00 op

29 Ok­to­ber ‘n ge­sa­ment­li­ke, o­pen­ba­re ge­loofs­be­ly­de­nis af­lê ter­wyl hul­le han­de vat en rond­om die straat­blok waar­in die kerk­ge­bou staan stel­ling in­neem.

(Kerk-, Aspe­ling-, Iron­sy­de- en Cour­te­nay­stra­te). Dit sal se­ker­lik ‘n ge­leent­heid wees wat lank ont­hou sal word. Per­so­ne wat hier­aan wil deel­neem, kan 044 874 4904 ska­kel (ge­sels of laat ‘n bood­skap), of 044 874 2036 ge­du­ren­de kan­toor­u­re.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.