Boe­re­sport her­leef deur oud en jonk

George Herald - - ERFENISDAG HERITAGE DAY 2017 - Mi­chel­le Pie­naar

Jon­ge­lin­ge en ou­er gar­des het boe­re­sport laat her­leef ty­dens die Ge­or­ge-mu­ni­si­pa­li­teit se Er­fe­nis­dag­vie­ring ver­le­de Vry­dag 22 Sep­tem­ber.

Die be­dry­wig­he­de is aan­ge­bied deur die de­par­te­ment van ge­meen­skaps­ont­wik­ke­ling en is by die New Da­wn Park-sport­ter­rein aan­ge­bied.

So­wat 120 gas­te, waar­on­der le­de van die Pa­calts­dorp-diens­sen­trum, kleu­ters van Klou­ter Ka­bou­ter-kleu­ter­skool in New Da­wn Park en stu­den­te van Suid-Kaap Kol­le­ge is na die ge­leent­heid ge­nooi.

Die sak- en aar­tap­pel­re­sies het ver­al groot pret ver­skaf. Deel­ne­mers moes ver­der in span­ne deel vir die an­der ak­ti­wi­tei­te. Hul vaar­dig­heid met 'n naald en ga­re is ge­toets, so­wel as hul ver­moë om met 'n ap­pel on­der die nek re­sies te hard­loop.

Of­skoon Er­fe­nis­dag eers amp­te­lik op Son­dag 24 Sep­tem­ber ge­vier is, het die jong gas­te die og­gend ter­deë ge­niet. Por­te­feul­je­raads­lid Mer­cia Drag­hoen­der, het se­ker ge­maak nie­mand gaan hon­ger huis toe nie. Braai­tjop­pies, wors, brood­jies en twee sto­men­de pot­te pot­jie­kos het 'n ple­sie­ri­ge dag af­ge­sluit. Drag­hoen­der het self 'n be­sorg­de o­gie oor haar be­roem­de af­val­pot ge­hou.

Fo­to’s: Mi­chel­le Pie­naar

Mer­cia Drag­hoen­der se twee­ling klein­dog­ters, An­win (regs) en Ay­lon Fe­lix (links, 6) kui­er lek­ker saam. Die s­pan van ge­meen­skaps­ont­wik­ke­ling is voor, van links: T­ho­za­ma Zu­kel­wa, por­te­feul­je­raads­lid Mer­cia Drag­hoen­der, Wil­l­be­di­ne Jor­daan, Ve­ro­ni­que...

K­lein­tjies van Klou­ter Ka­bou­ter-kleu­ter­skool. Voor, van links dans Zan­di­le Ka­meel (6), Faith En­gel­brecht (5) en Mi­ché Jou­bert (6), met I­co­sa-raads­lid T­he­re­sa For­tuin (mid­del, ag­ter) en die res van hul maat­jies.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.