Ta­lent op die plan­ke by Club Rush

George Herald - - IN FOCUS | IN FOKUS -

Daar is Son­dag­aand tot laat ge­sing en ge­dans in Rush-nag­klub, Pa­calts­dorp waar Ge­or­gie­te aan die fi­na­le van Ka­ra­o­ke I­dol 2017 deel­ge­neem het. Lees meer hier­oor el­ders in die koe­rant.

Quin­ton A­fri­ka (regs) in ‘n ge­sel­li­ge luim met Ju­a­ni­ta A­fri­ka, Je­nay van Wyk en C­ha­nel­le Mi­che­als.

Een van die deel­ne­mers, Jay-dee A­pril Swarts (voor twee­de van links) saam met ‘n paar aan­han­gers. Ag­ter, van links is Marsha Saai­man, En­ver Be­zui­den­hout, Li­zin­da Gal­lant, Dus­ty Hec­tor en S­ha­ri­da Be­zui­den­hout. Voor staan Ja­nay T­hor­ne, Jay-dee en Kel­ly Hec­tor.

Can’t ta­ke my ey­es off you.

Am­ber Den­nis het tot op die dans­vloer be­weeg ty­dens die le­we­ring van,

Tra­cy-lee No­vem­ber en Ja­son Lee Hoog­baard het ook die aand ge­niet.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.