Wei­dings on­der die loep by boe­re­dag

George Herald - - IN FOCUS | IN FOKUS - Jan­nie Mey­er

Ty­dens Hy­gro­tech se jaar­lik­se boe­re­dag op die plaas Uit­span bui­te Blan­co is die be­lang­rik­heid van spe­si­a­lis-wei­dings in die stre­we na goeie die­re­pro­duk­sie on­der die boe­re in­ge­skerp.

Meer as 45 ver­skil­len­de gras­se en wei­dings is on­der die loep ge­neem en die boe­re kon ook van die proef­bed­dings be­sig­tig om die voe­ding op die land te sien.

Hy­gro­tech se ver­skaf­fers DLF, ‘n glo­ba­le saad­maat­skap­py wat wei­dings­ti­pe as­ook turf­ti­pe gras in meer as 80 lan­de be­mark, het twee van hul teg­nie­se per­so­neel van­af Eu­ro­pa ge­stuur om die dag by te woon en kwel­vrae te be­sweer.

Hul­le het ook ty­dens 'n kort in­lig­ting­ses­sie op­ge­tree.

Die dag is as 'n groot suk­ses be­skryf met meer as 60 boe­re van oor 'n wye ge­bied as­ook ver­teen­woor­di­gers uit an­der stre­ke en ko­ö­pe­ra­sie-per­so­neel wat die ge­leent­heid by­ge­woon het.

Na die in­lig­ting­ses­sie het die boe­re baie tyd tus­sen die wei­dings­bed­dings span­deer.

Goeie wy­dings waar­borg goeie vleis en Jan­nie Mey­er het met sy spit­ge­braai­de lam die boe­re hier­die waar­heid laat proe.

Op die dag was daar spe­si­a­le aan­bie­dings en van die boe­re het reeds vol­gen­de jaar se gras­saad be­stel.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.