S­lim­kop­pe deur na Pa­ma in­ter­na­si­o­na­le ron­de

George Herald - - SCHOOLS SKOLE - Br­ü­mil­da Swart­booi

Drie s­lim­kop­pe van Ge­or­ge, A­ri­an Marx (10) sy boe­tie Mar­nu Marx (8) en Quin­tus Lut­sch (9) be­wys voor­waar dat di­na­miet in klein pak­kies kom.

Die leer­ders het ty­dens Pa­ma (Pan A­ba­cus Men­tal A­rithme­tic As­so­ci­a­ti­on) se na­si­o­na­le ron­de in Au­gus­tus ge­kwa­li­fi­seer om op 28 De­sem­ber ty­dens die Pa­ma in­ter­na­si­o­na­le kom­pe­ti­sie hul wis­kun­de vaar­dig­heid ten toon te stel.

Die in­ter­na­si­o­na­le ron­de sal in Sand­ton, Jo­han­nes­burg, plaas­vind. Vol­gens S­ja­ne S­cha­bort, die leer­ders se on­der­wy­ser, is

Pa­ma se som­me ge­ba­seer op die Ja­pa­ne­se stan­daard van wis­kun­de.

S­cha­bort se stem­toon neem van en­toe­si­as­me toe wan­neer sy praat oor die leer­ders se voor­be­rei­ding vir die Pa­ma in­ter­na­si­o­na­le ron­de.

“Ons oe­fen en oe­fen! Maan­dae en Woens­dae werk ons deur toet­se. Dis die leer­ders se ver­ant­woor­de­lik­heid om ook el­ke dag by die huis her­sie­ning te doen,” sê S­cha­bort.

Die leer­ders sal Suid-A­fri­ka ver­teen­woor­dig ty­dens die Pa­ma in­ter­na­si­o­na­le ron­de, maar hou hul streek se naam hoog. Mar­nu (gr. 2), en Quin­tus, (gr. 3) is leer­ders aan Ge­or­ge Voor­be­rei­ding­skool. A­ri­an is ‘n gr. 4-leer­der van La­er­skool Ou­te­ni­qua.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.