Baask hou AJV in Mos­sel­baai

George Herald - - BEST SIDE OF 60 -

Die Be­lan­ge­groep vir Af­tree­oor­de en Aan­ver­wan­te In­stan­sies in die SuidKaap (Baask) het op 15 Sep­tem­ber hul al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring by ACVV Ke­na­ni-diens­sen­trum in Mos­sel­baai ge­hou. Ver­teen­woor­di­gers van af­tree­oor­de en in­stan­sies ge­moeid met ou­er per­so­ne van oor die Suid-Kaap en selfs so­vêr as Beau­for­tWes het die ge­leent­heid by­ge­woon. Baask is van­jaar reeds agt jaar oud en is op 12 Ju­nie 2009 ge­stig.

Die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring is ge­o­pen deur ds. Jo­han­nes Koe­ke­moer van

Har­ten­rus en het ge­leent­heid­spre­kers soos Kel­ly Fou­rie-Bar­nard van Rauch & Ger­ten­bach Pro­ku­reurs en Han­nes Bar­nard van A­pro­la­sa waar­de­vol­le in­lig­ting ver­skaf oor die wet­li­ke as­pek­te rond­om ver­ou­de­ring en die reg­te van be­jaar­des; mi­ni­mum­loon-ver­goe­ding van skof­wer­kers, en die mi­ni­mum diens­oor­een­koms tus­sen werk­ge­wers en werk­ne­mers ten tye van ‘n sta­king. An­der as­pek­te be­spreek by die ge­leent­heid was die im­pak van ‘Secti­o­nal Tit­le Sche­mes Ma­na­ge­ment Act, Act 8/2011’ en ‘Com­mu­ni­ty Sche­mes Om­bud Ser­vi­ce

Act 9/2011’.

Die fi­nan­si­ë­le en die voor­sit­ter se ver­slag is deur die voor­sit­ter van Baask, E­ric Bek­ker, voor­ge­hou. Bek­ker het Baask se be­stuurs­le­de en an­der le­de be­dank vir waar­de­vol­le by­dra­es wat hul­le die af­ge­lo­pe jaar ge­le­wer het.

Ver­skeie as­pek­te soos die grond­wet van Baask, af­fi­li­a­sie­fooie, vei­lig­heid en se­ku­ri­teit, se­ni­ors o­lim­pi­a­de, Baask pro­jek­te en borg­skap­pe is aan­dag aan ge­gee. Se­wen­tien in­stan­sies in die Suid-Kaap is tans ge­af­fi­li­eer by Baask en die be­die­nings­a­rea strek van­af P­let­ten­berg­baai in die oos­te tot by S­wel­len­dam in die wes­te en Beau­fort-Wes in die noor­de.

Met ver­wy­sing na In­ter­na­si­o­na­le Ver­pleeg­kun­de­dag wat jaar­liks op 12 Mei her­denk word en wat van so­lank te­rug as 12 Mei 1965, die ge­boor­te­dag van Flo­ren­ce Nig­htinga­le wat op 12 Mei 1820 ge­bo­re is te her­denk, het Bek­ker die ge­sê: “Na­mens Baask sa­lu­eer ons u en vat ons han­de met mil­joe­ne men­se wê­reld­wyd om er­ken­ning te gee en hul­de te bring aan hul­le wie hul­le me­de­mens dien deur hul­le te ver­pleeg en te ver­sorg. “

Bek­ker het ook ge­noem dat diens­le­we­ring aan ver­skeie be­jaar­des in die Suid-Kaap oor die al­ge­meen van ‘n hoog­staan­de ge­hal­te is, be­slis ‘n pluim­pie vir be­heer­ra­de, ra­de van trus­tees, be­stuur­ders en sus­ters in be­vel.

Be­stuurs­le­de

Be­stuurs­le­de is daar­na vir ‘n ver­de­re ter­myn van drie jaar her­kies. Dr. Ger­rit T­heron (Har­ten­rus-af­tree­oord - Har­ten­bos), E­ric Bek­ker (Ge­ne­va­fon­tein-af­tree­oord – Ge­or­ge), Ro­li­ne van der West­hui­zen (Ge­ne­va­fon­tein-af­tree­oord – Ge­or­ge),

Bets Wil­kin­son (Ca­ves -af­tree­oord – Oudts­hoorn), Gert Mei­ring (Huis El­sje – Mos­sel­baai), Jo­han Ja­cobs (Har­ten­bos Be­jaar­de­sorg – Har­ten­bos), sr. Re­tha Nel (Har­ten­rus-af­tree­oord - Har­ten­bos).

Ver­teen­woor­di­gers van af­tree­oor­de en aan­ver­wan­te in­stan­sies in die Suid-Kaap by die al­ge­me­ne jaar­ver­ga­de­ring by Ke­na­ni in Mos­sel­baai.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.