Con­vil­le P­ri­mêr wen pa­trol­lie­kom­pe­ti­sie

George Herald - - VOORBLAD - My­ron Ra­bi­no­witz

Vier pri­mê­re sko­le se pa­trol­lie­span­ne is deur die George-ver­keers­de­par­te­ment be­oor­deel waar hul­le hul ver­bin­te­nis tot die pad­vei­lig­heid vir hul me­de­leer­ders be­toon het. Con­vil­le P­ri­mêr het net-net met die wen­be­ker in die 2017-pa­trol­lie­kom­pe­ti­sie weg­ge­stap.

Die kom­pe­ti­sie is by die voet­oor­gang voor La­er­skool New Da­wn Park in Pa­calts­dorp ge­hou waar die me­de­din­gen­de sko­le hul­le uit­ste­kend van hul taak ge­kwyt het. T­wee­de was Dell­vil­le Park P­ri­mêr met St Ma­ry’s P­ri­mêr in der­de pla­ke en La­er­skool New Da­wn Park vier­de.

El­ke skool het twee span­ne in­ge­skryf.

Die kom­pe­ti­sie het be­gin met 'n deeg­li­ke in­spek­sie van hul u­ni­forms so­wel as 'n fluit­jie-in­spek­sie deur die be­oor­de­laars. In die prak­tie­se ge­deel­te het die span­ne hul doel­tref­fend­heid ge­wys, ver­keer ge­stop en skool­vrien­de en die bur­ge­mees­ter van George toe­ge­laat om die pad on­der hul wa­ken­de oog oor te steek.

Die prys­uit­de­ling is by die ver­keers­de­par­te­ment in Pa­calts­dorp ge­hou.

Die or­ga­ni­seer­ders van die kom­pe­ti­sie, Ro­sa Louw van die munisipaliteit en ver­keers­be­amp­te Ed­win Fe­lix, het die vier sko­le ge­luk­ge­wens met die kom­pe­ti­sie en die skool­pa­trol­lies be­dank vir die hulp wat hul­le daag­liks aan die ver­keers­de­par­te­ment gee.

Raads­lid No­ble het die leer­ders hart­lik be­dank.

"Die pa­trol­lies speel 'n be­lang­ri­ke rol in die op­voe­ding van voet­gan­gers en pad­ge­brui­kers en ons be­dank hul­le vir die diens­te wat hul­le le­wer in al­le weers­om­stan­dig­he­de."

'n Ons­maak­li­ke in­si­dent het hom kort voor die kom­pe­ti­sie af­ge­speel toe 'n on­der­wy­ser een van die raads­le­de ver­soek het om sy DA-baad­jie, uit te trek.

Gam­mat Tur­ner, on­der­wy­ser en ko­ör­di­neer­der van Con­vil­le P­ri­mêr, die uit­ein­de­li­ke wen­ners, het be­swaar ge­maak teen Ce­cil No­ble, por­te­feul­je­raads­lid: be­sker­mings­diens­te, se dra van die blou baad­jie.

Tur­ner het die bur­ge­mees­ter, Mel­vin

Naik ge­na­der en ge­sê: "Hier­die is 'n raads­ge­beur­te­nis en nie 'n po­li­tie­ke ge­beur­te­nis nie en ek maak sterk be­swaar teen die raads­lid wat 'n baad­jie met 'n po­li­tie­ke em­bleem dra."

Tur­ner het ge­dreig om die skool van die ge­leent­heid te ont­trek, waar­na No­ble sy baad­jie uit­ge­trek het.

Fo­to’s: My­ron Ra­bi­no­witz

Bur­ger­mees­ter Mel­vin Naik (regs) groet vir Beyo­ne Mal­gas van St Ma­ry’s met die aan­vang van die kom­pe­ti­sie.

La­er­skool New Da­wn Park wys wat hul­le el­ke dag doen om leer­ders vei­lig oor die straat te help.

Con­vil­le P­ri­mêr, die trot­se wen­ners van die kom­pe­ti­sie saam met Ce­cil No­ble, por­te­feul­je­raads­lid vir be­sker­mings­diens­te.

St Ma­ry’s P­ri­mêr is reg om die be­oor­de­laars hul staal te wys.

Gam­mat Tur­ner (links) het be­swaar ge­maak teen raads­lid Ce­cil No­ble wat ‘n DA-baad­jie ge­dra het by die Ge­or­ge­ver­keer­de­part­ment se 2017 skool­pa­trol­lie­kom­pe­ti­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.