Net ‘wit­tes’ glo vir veld­tog ge­bruik

George Herald - - News - Mi­chel­le Pie­naar

Ter­wyl die dorp ge­span­ne wag vir nuus oor die lot van hul lei­ers, het die DA­kies­af­de­lings­voor­sit­ter van Ge­or­ge, Mar­chell K­leyn­hans, 'n klag van ras­sis­me teen hul streek­voor­sit­ter, Ja­co Londt ge­lê.

K­leyn­hans het die klag by die kan­toor van die DA se na­si­o­na­le lei­er, M­mu­si Mai­ma­ne, in­ge­dien waar­na dit ver­wys is na die Wes-Kaap­se lei­er, Bong­in­ko­si Ma­di­ki­ze­la. Ma­di­ki­ze­la het ont­vangs van die klag­te be­ves­tig. K­leyn­hans be­weer s­legs wit raads­le­de en ak­ti­vis­te is ge­bruik om vir die tus­sen­ver­kie­sing in wyk 18 stem­me te werf. "Hier­die op­tre­de is lyn­reg teen die DA se be­gin­sels en dus het ek mnr. Londt in my per­soon­li­ke hoe­da­nig­heid aan­ge­kla en ge­vra dat hy aan­ge­kla word dat hy die par­ty in on­guns bring en sal ek dit waar­deer in­dien hy deur die DA ge­skors word uit al­le DA aan­ge­leent­he­de han­gen­de die on­der­soek," het K­leyn­hans ge­sê.

Londt het aan die Ge­or­ge He­rald ge­sê die klag­te is on­der sy aan­dag ge­bring. Op 'n ver­soek om kom­men­taar het Londt ge­sê die klag­te is "be­lag­lik en ab­so­lu­te non­sens". Hy het ge­sê die aan­ge­leent­heid sal ver­der in­tern han­teer word.

Ma­di­ki­ze­la het by na­vraag ge­sê K­leyn­hans het teen die DA se be­leid op­ge­tree, deur die saak aan die groot klok te hang. "Ek vind sy op­tre­de on­deund. Al die par­tye in die saak het nog nie hul­le kant ge­stel nie, dit is nie hoe ons din­ge doen nie," het hy ge­sê. "Ons han­teer die saak in­tern."

'n Fo­to wat van DA-raads­le­de en ak­ti­vis­te ge­neem is ty­dens die ver­sprei­ding van plak­ka­te op 21 A­pril, vier dae voor die tus­sen­ver­kie­sing, is aan die Ge­or­ge He­rald ver­skaf. Die raads­le­de en ak­ti­vis­te was ver­teen­woor­di­gend van al­le kleur­groe­pe.

DA-raads­le­de, ak­ti­vis­te en struk­tuur­lei­ers, waar­on­der die kies­af­de­lings­voor­sit­ter, Mar­chell K­leyn­hans (voor, mid­del), na ‘n dag van pam­flet­te uit­deel in wyk 18 (op 21 A­pril) as deel van hul stem­wer­wings­ak­sie, vier dae voor die tus­sen­ver­kie­sing op 25...

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.