Room van jong land­bou­ers skou in Ge­or­ge

George Herald - - Voorblad -

Ons voel be­voor­reg en trots dat ons die gas­heer­skou kan wees en so­veel be­soe­kers van oor die he­le land na Ge­or­ge kon lok.

A­li­da de Beer

Die bes­tes van die bes­te jeug­skou­pres­teer­ders het van oor die land met hul­le die­re na Ge­or­ge ge­reis om deel te neem aan die A­gri-Ex­po Na­si­o­na­le Jeug­skou­kam­pi­oen­skap­pe wat van­dees­week vir die eer­ste keer in die Suid-Kaap in Ge­or­ge aan­ge­bied is.

Vier­hon­derd kin­ders het van Maan­dag tot Woens­dag 1 tot 3 Ok­to­ber al­les uit­ge­haal om be­oor­de­laars te be­ïn­druk.

Deel­ne­mers het eers te­o­re­tie­se ek­sa­mens af­ge­lê waar­na hul­le hul die­re moes voor­be­rei voor­dat hul­le in die ring kon pronk. Daar was 15 af­de­lings, waar­on­der ook ku­li­nê­re kuns en sui­wel­be­rei­ding.

B­rey­ton Mil­ford, die Na­si­o­na­le Jeug­skou­kam­pi­oen­skap se voor­sit­ter, het ge­sê die skou be­vor­der vaar­dig­heids­ont­wik­ke­ling en groep­werk en dit kweek 'n lief­de vir die land­bou. "Die jeug is die land­bou­ers van die toe­koms. Deur mid­del van die jeug­skou word hul­le van jongs af op­ge­lei."

Su­san Wil­lem­se, 'n be­stuurs­lid van die Ou­te­ni­qua-skou­ge­noot­skap, het Dins­dag ge­sê hul­le is ná 'n deeg­li­ke voor­leg­ging een­pa­rig aan­ge­wys as die skou wat die na­si­o­na­le kam­pi­oen­skap van­jaar gaan aan­bied. "Ons voel be­voor­reg en trots dat ons die gas­heer­skou kan wees en so­veel be­soe­kers van oor die he­le land na Ge­or­ge kon lok. Kom­pli­men­te stroom in en ons skou dat die bie­sies be­we!"

Die or­ga­ni­seer­ders is ver­al trots op die deel­ne­mers in die ku­li­nê­re en sui­wel­be­rei­ding­af­de­lings, t­wee af­de­lings wat nie baie ak­tief was in die Wes-Kaap nie. "Na­dat die Ge­or­ge-skou 'n po­ging aan­ge­wend het om dit weer op die been te bring, is ons trots op die deel­ne­mers wat in 2018 van­uit die Wes-Kaap hier­die kam­pi­oen­skap­pe kan by­woon. Die Skou­ge­noot­skap be­y­wer hom vir die ont­wik­ke­ling van die jeug en jeug­skou is 'n groot pri­o­ri­teit, ook ty­dens ons jaar­lik­se land­bou­skou."

Sy het ge­sê die skou­ter­rein ver­leen hom uit­ste­kend tot die aan­bied van die kam­pi­oen­skap. "Ge­or­ge is vir se­ker die land van melk en heu­ning, wat dan ook die te­ma is wat ge­kies is vir hier­die kam­pi­oen­skap."

Uit­slae is eers gis­ter­aand ná druk­tyd be­kend­ge­maak en sal aan­lyn ge­pu­bli­seer word.

Le­de van die Clan­wil­li­am-span neem ‘n blaas­kans. Op die re­ling van links sit An­dré Ver­meu­len, Da­ni­ël Con­ra­die, Ju­le­se van der Colff, Car­la Nieu­woudt en An­ni­me Brand. Voor sit Wil­helm van Noord­wyk.

Maan­dag is die die­re voor­be­rei on­der die a­rends­oë van die be­oor­de­laars. Fo­to’s: A­li­da de Beer

Chris­to­pher du Toit (links) van Har­te­bees­poort en Ja­nus Nel van M­pu­ma­lan­ga maak maas­kaas. Hul­le het deel­ge­neem in die ju­ni­or sui­wel­af­de­ling.

Dirk-He­rold Mos­tert (voor) van Oudtshoorn van die WP-span en Wil­lem Land­man van M­pu­ma­lan­ga maak bot­ter in die sui­wel­af­de­ling­kom­pe­ti­sie.

Pa en seun het ‘n erns­ti­ge ge­sprek voor die ring be­tree word.

T­wee­ling Hen­drik (links) en A­rend du Toit van San­nies­hof het deel­ge­neem aan die wol­skaap­af­de­ling.

P­ho­to: Su­sa Wil­lem­se

Re­le­bo­hi­le P­hi­ke van die Vry­staat rond ‘n dis ver­sig­tig af in die ku­li­nê­re kom­pe­ti­sie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.