Kleinboere verslae

George Herald - - News - Mi­chel­le Pie­naar

Die groep kleinboere van Pa­calts­dorp se vark­boer­de­ry het die wind van voor ge­kry toe wets­toe­pas­sings­be­amp­tes van die Ge­or­ge-mu­ni­si­pa­li­teit hul hok­ke Dins­dag­og­gend af­ge­breek het. Van die boe­re boer reeds 12 jaar op die grond. Die boe­re het reeds ver­le­de Don­der­dag ‘n waar­sku­wing ge­kry toe be­amp­tes die ter­rein be­soek het. Dit volg glo na klag­tes van in­wo­ners ont­vang is oor die reuk van die vark­hok­ke. Die naas­te re­si­den­si­ë­le hui­se is so­wat 100 m van die boer­de­ry ge­leë.

Ken­nis­ge­wings is ver­le­de Vry­dag teen die hok­ke op­ge­plak, wat hul­le van die uit­set­ting in ken­nis stel. Die kleinboere het in­der­haas pro­beer plan­ne maak om hul var­ke óf on­der mark­prys te ver­koop, of na an­der plek­ke te skuif. Van die var­ke hard­loop ook nog vry rond in die veld. Die boe­re het in­tus­sen regs­hulp in­ge­win om hul­le met hul stryd om grond te help.

Of­skoon af­ge­vaar­dig­des van die kleinboere, so­wel as ou­draads­lid Hen­ry Jo­nes en sy vrien­din Chris­ta Alaart, Maan­dag ty­dens ‘n ont­moe­ting vir die on­der­bur­ge­mees­ter C­har­lot­te Clar­ke en ‘n paar raads­le­de ge­vra het om twee we­ke uit­stel, is die hok­ke ie­der ge­val tot niet ge­maak. ‘n Pro­ku­reurs­brief om vir gra­sie te vra het ook op do­we ore ge­val.

Die kleinboere moet self die ma­te­ri­aal ver­wy­der na­dat die hok­ke af­ge­breek is.

Vol­gens een van die raads­le­de met wie ver­ga­der is, is daar geen be­lof­tes aan die groep ge­maak nie.

Di­rek­teur van be­sker­mings­diens­te, S­te­ven Eras­mus, het by na­vraag ge­ant­woord dat die vark­boe­re on­wet­tig en son­der toe­stem­ming op raads­grond ge­boer het. Hy het ge­sê die mu­ni­si­pa­li­teit se op­tre­de is in ter­me van die mu­ni­si­pa­le ver­or­de­nin­ge. “Die on­wet­ti­ge ok­ku­peer­ders het self hul var­ke uit die be­trok­ke re­si­den­si­ë­le ge­bied ver­wy­der,” het Eras­mus ge­sê.

“Van­weë die moont­li­ke ri­si­ko ten op­sig­te van die drag­ti­ge var­ke, is ‘n toe­ge­wing ge­maak om laas­ge­noem­de nie op hier­die s­ta­di­um te ver­wy­der nie.”

“Die ak­sie wat ge­loods is, word deur die ad­mi­nis­tra­sie ge­dryf en is die po­li­ti­ci dus glad nie be­trok­ke by pro­ses­se van hier­die aard nie,” het Eras­mus ge­sê. Van die kleinboere het die bur­ge­mees­ter, Mel­vin Naik, daar­van be­skul­dig dat hy die op­drag ge­gee het om die hok­ke af te breek.

Klap­per­kop-dro­me

Die kleinboere be­weer hul­le het in 2006 toe­stem­ming ont­vang van die wyks­raads­lid, op daar­die s­ta­di­um Hen­ry Jo­nes, om op die oop stuk grond tus­sen Del­vil­le­park en Eu­ro­pe te boer. Jo­nes het dit be­ves­tig. “Daar was spra­ke dat hul­le ‘n stuk grond Klap­per­kop - in Hans­moeskrans kry om te boer. Dit het toe nie ge­beur nie en ek het vir hul­le toe­stem­ming ge­gee om hul­le ty­de­lik hier te ves­tig,” het Jo­nes ge­sê.

Eras­mus het ge­sê dat die mu­ni­si­pa­li­teit van tyd tot tyd grond deur mid­del van ten­der­pro­ses­se vir kleinboere be­skik­baar stel. “Die be­trok­ke­nes is wel­kom om aan die pro­ses deel te neem.”

Fo­to: Mi­chel­le Pie­naar

Sien ‘n vi­deo en nog fo­to’s by www.ge­or­ge­he­rald.comDie var­ke was op die oog af goed ver­sorg met heel­wat be­weeg­ruim­te, kos en mod­der­poe­le. Hier­die fo­to is ver­le­de week ge­neem, kort na die wets­toe­pas­sings­be­amp­tes se eer­ste be­soek.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.