Ek­stra sen­te vir krag­aan­ko­pe by huis­win­kels on­wet­tig

George Herald - - News -

A­li­da de Beer

NIn­wo­ner van Pa­calts­dorp, wat krag by 'n huis­win­kel in New Da­wn­park koop, is vies oor 'n ek­stra 50 sent wat die win­kel­ei­e­naar vra vir el­ke krag­aan­koop.

"Dis die be­gin van 'n nu­we maand so ek wou net R10 se krag koop om­dat ek mos my gra­tis een­he­de ook gaan kry met 'n la­te­re aan­koop. Die per­soon ag­ter die toon­bank het my 'n ek­stra 50 sent laat be­taal al­vo­rens hy my wou help," sê Da­ni­ël Be­zui­den­hout in 'n brief aan die koe­rant.

Dit is ten spy­te van die in­lig­ting wat on­der­aan el­ke stro­kie ver­skyn, naam­lik: 'You may not be char­ged any fee ex­cept w­hat's prin­ted on this slip'.

"Vyf­tig sent klink mis­kien vir baie na niks, maar vir an­der is dit 'n for­tuin in die tyd waar­in ons leef. Ons men­se kry swaar en dan word hul­le nog uit­ge­buit deur die win­kels en niks word daar­aan ge­doen nie.

Hier­die ti­pe ding moet stop­ge­sit word. Ek be­weeg el­ke dag in hier­die ge­meen­skap rond en ek sien die swaar­kry waar­deur my men­se gaan. En dan nog dit ook. Néé, ge­noeg is ge­noeg!" skryf Be­zui­den­hout.

Hen­ry Mit­chell, ad­junk-di­rek­teur van fi­nan­sies het in re­ak­sie ge­sê om ek­stra fooie te vra saam met koop­krag is teen­stry­dig met die raad se be­leid en on­wet­tig. "Die saak ge­niet aan­dag. Be­sig­heids­ei­e­naars wat hul­le aan die ge­bruik skul­dig maak, sal nie ver­der toe­ge­laat word om krag te ver­koop in­dien die ge­bruik nie ge­staak word nie."

Mit­chell het in­wo­ners wat met die pro­bleem te kam­pe kry, ge­vra om dit aan te meld by die fi­nan­sies­di­rek­to­raat by 044 801 9111/ 9177.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.