S­tan­der se heen­gaan laat groot leem­te

George Herald - - Letters | Briewe -

A­brie de S­wardt, Ge­or­ge:

Dit is met groot hart­seer dat ons Sa­ter­dag­og­gend vroeg ‘n op­roep van Ryn­ard van As, af­rig­ter van die SWD A­ren­de, ont­vang het om te ver­tel van die heen­gaan van An­dré S­tan­der, spor­t­joer­na­lis en skry­wer by uit­ne­mend­heid, die vo­ri­ge aand (Vry­dag­aand 5 Ok­to­ber).

An­dré S­tan­der was,

‘n ab­so­luut uit­staan­de spor­t­joer­na­lis, ie­mand wat na sy af­tre­de by Kor­rek­tie­we Diens­te ‘n aan­tal jaar ge­le­de, hom feit­lik vol­tyds by Ge­or­ge He­rald en Group E­di­tors se Suid-Kaap­se koe­ran­te on­der­skei het as ‘n u­nie­ke sport­skry­wer/ joer­na­lis. Dit spreek uit sy tal­le toe­ken­nings, by Group E­di­tors tot in en deur sport­lig­ga­me self soos At­le­tiek SWD, SWD-rug­by, E­den-sport­raad, Wes-Kaap S­port­kon­fe­de­ra­sie, de­par­te­ment kul­tuur­sa­ke en sport. In my twaalf jaar as p­re­si­dent en vi­se­pre­si­dent van At­le­tiek SWD, en my werk bin­ne klubs, pro­vin­si­a­le en na­si­o­na­le sport­lig­ga­me, van at­le­tiek tot rug­by, van skool­vlak tot ter­si­ê­re vlak, was dit een­vou­dig ‘n ple­sier om ie­mand soos An­dré S­tan­der te ken. Hy was soos ‘n reg­ter­hand vir ‘n sport­ad­mi­nis­tra­teur en af­rig­ter. Jy kon ab­so­luut op hom staat­maak om jou te help om die sport, wat­ter een ook al, aan die pu­bliek uit te dra.

Sy rug­by­ver­slag­ge­wing was on­ge­loof­lik, van­af die SWD A­ren­de tot el­ke gro­ter of klei­ner klub in die SWD.

In­dien jy wou hoor hoe gaan dit met Pro­gress, E­ver­greens, Cru­sa­ders, Bar­ba­ri­ans, Blan­co of Groot-Brak (om ‘n paar te noem), vra net vir An­dré S­tan­der, want hy het ge­weet wat by die klubs aan­gaan. Hy het die spe­lers, die af­rig­ters, die ad­mi­nis­tra­teurs ge­ken, hul­le was sy vrien­de. En as jy wil weet van at­le­te, spe­lers of af­rig­ters op sko­le­vlak, van Ou­te­ni­qua tot Oak­da­le, vra vir An­dré! Hy was daar, langs die veld op Ou­te­ni­qua­park, Ro­se­moor of Pa­calts­dorp, Ho­ër­skool Ou­te­ni­qua of Blan­co! Sy by­drae om in­di­vi­du­e­le at­le­te soos Mie­ke S­try­dom van die K­wag­gas uit te lig, was fe­no­me­naal.

Op EDENfm was sy stem een van die be­kend­stes, met sy ge­sprek­ke met Jo­han Prins­loo oor rug­by, of Al­ber­tus Ken­ne­dy oor krie­ket, het ‘n mens aan die ra­dio ge­hang!

Ons diep­ste mee­ge­voel gaan met sy eg­ge­no­te en kin­ders, en fa­mi­lie in hier­die moei­li­ke tyd. In die sport­fa­mi­lie van E­den/ SWD treur ons oor een van ons eie, ie­mand wat die wel en wee van ons men­se ver­woord en ge­deel het.

Wel­ge­daan ou maat, rus sag ou vriend.

An­dré S­tan­der

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.