S­port­af­rig­terswerk­ses­sie op 20 Ok­to­ber

George Herald - - Sport -

Die jaar­lik­se E­den-s­port­af­rig­terswerk­ses­sie word op Sa­ter­dag 20 Ok­to­ber by die E­den-dis­triks­sporta­ka­de­mie by die De Ja­ger-sport­kom­pleks op Oudts­hoorn deur die af­rig­ters­ko­mi­tee van die E­den-sport­raad aan­ge­bied. Re­gis­tra­sie is van 08:30 tot 13:30.

Die te­ma is ‘Be­plan­ning vir sport­pres­ta­sies op top­vlak’ en is vir af­rig­ters van al­le sport­soor­te, van la­er- tot ho­ër­skool, as­ook se­ni­or klubs, en die­ge­ne wat op pro­vin­si­a­le en na­si­o­na­le vlak be­trok­ke is.

Ver­skeie be­ken­de ge­leent­heid­spre­kers sal op­tree.

Die klem sal val op be­plan­ning van oe­fen­pro­gram­me, e­va­lu­e­ring van sport­pres­ta­sies, hoe om op na­si­o­na­le vlak by kam­pi­oen­skap­pe te pres­teer en hoe 'n af­rig­ter sy eie daag­lik­se taak kan e­va­lu­eer. Spoed in pro­gram­me­ring sal ook han­teer word met 'n va­ri­a­sie tus­sen te­o­rie en prak­tyk.

Re­gis­tra­sie vir die werk­ses­sie kan deur die E­dens­port­raad by spor­t­coun­cil.e­den@gmail.com of deur A­brie de S­wardt by a­brie­j­deswardt@ gmail.com ge­doen word. Of bel hom by 072 348 1961.

Re­gis­tra­sie­geld per per­soon be­loop R50 tot Dins­dag 16 Ok­to­ber en R75 per per­soon daar­na.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.