Tie­ner mag nou vlieg

George Herald - - News - Eu­ge­ne Gun­ning

Hy mag met ge­sag ag­ter die kon­tro­les van 'n vlieg­tuig in­skuif, maar die be­stuur van 'n voer­tuig met pas­sa­siers op 'n o­pen­ba­re pad, is ta­boe.

Die 17-ja­ri­ge Da­wid van der Vy­ver, wat on­langs sy pri­vaat vlieg­li­sen­sie ver­werf het, is 'n gr. 12-leer­ling aan Ho­ër­skool Ou­te­ni­qua in Ge­or­ge en be­gin aan­staan­de week sy fna­le skool­ek­sa­men.

Sy eer­ste al­leen­vlug was op 6 Ok­to­ber 2017 en in Au­gus­tus van­jaar het hy sy pri­vaat vlieg­li­sen­sie ver­werf. Dit be­te­ken hy kan nou al­leen vlieg en ook pas­sa­siers saam­neem, maar hy mag nie geld daar­voor ont­vang nie.

In Ju­lie van­jaar het hy sy leer­lin­gry­be­wys vir 'n voer­tuig ver­werf en hy hoop om vroeg aan­staan­de jaar die leer­ling e­ti­ket af te skud. Tot dan kan hy al­leen 'n vlieg­tuig vlieg, maar wan­neer hy ag­ter die stuur­wiel van 'n mo­tor in­skuif, moet ie­mand wat oor 'n gel­di­ge ry­be­wys be­skik, hom ver­ge­sel.

Tus­sen­deur al die op­ge­won­den­heid van vlieg is daar die eind­ek­sa­men wat wag en hy er­ken dit is frus­tre­rend om nog op die skool­ban­ke te sit. Wan­neer hy 'n vlieg­tuig hoor, kyk hy ge­woon­lik op in die lug. Sy plan­ne om 'n paar dui­send voet bo­kant moe­der­aar­de in 'n vlieg­tuig deur te bring, kom al 'n lang pad en hy het groot lof vir sy ou­ers, Wil­helm en De­si­ree van der Vy­ver wat hom ge­help het om sy droom te ver­we­sen­lik.

“Ek wou nog al­tyd vlieg. Toe ek 5 jaar oud was het my ou­ers my 'n keu­se ge­gee om 'n stel Le­go-blok­kies te kies. Ek het die lug­ha­we-te­ma ge­kies. “Reeds in my tie­ner­ja­re het ek ge­weet ek wil vlieg. In gr. 6 moes ek 'n skool­taak doen oor wat ek een­dag wil word. Ek het 'n taak oor die werk van 'n v­lie­ë­nier ge­doen.”

In gr.10 het hy fi­naal be­sluit dat hy ‘n v­lie­ë­nier wil word. “Ek het vir my ou­ers ge­sê: As ek dit een­dag gaan doen, hoe­kom kan ek dit nie al op s­kool doen nie.”

Die bal was toe aan die rol. Hy moes eers 'n keu­ring slaag wat me­die­se toet­se in­ge­sluit het. Aan die be­gin van 2017 het hy by die F­lig­ht Trai­ning Col­le­ge by Ge­or­ge­lug­ha­we met sy op­lei­ding be­gin. Da­wid was steeds op s­kool en het na-ure die kur­sus ge­doen. Dit het 'n te­o­re­tie­se deel, waar­voor die slaag­ver­eis­te 75% was en 'n prak­tie­se deel, in­ge­sluit. Som­mer met die in­trap­slag het hy saam met 'n in­struk­teur ge­vlieg om die ge­voel van 'n vlieg­tuig te kry.

S­tel­sel­ma­tig het die prak­tie­se deel, on­der die wa­ken­de oog van 'n in­struk­teur, meer ge­vor­derd ge­raak. Op 6 Ok­to­ber 2017 het hy die eer­ste keer al­leen in 'n vlieg­tuig, 'n Ces­sna 152 met twee sit­plek­ke, ge­klim. “Ek was ef­fens ge­stres, maar meer op­ge­won­de. Dit was 'n per­fek­te wolk­lo­se dag in Ge­or­ge.”

Se­dert­dien het hy al ver­skeie ke­re al­leen ge­vlieg na on­der meer La­di­smith, Hei­del­berg en S­til­baai.

Dit gaan al be­ter as aan die be­gin. “Ek het nou bie­tjie meer self­ver­troue.” Maar oor­ge­rus sal hy nooit raak nie.

Vol­gens Da­wid is dit be­slis moei­li­ker om te vlieg as om 'n mo­tor te be­stuur. “Dit is meer ge­kom­pli­seerd om te vlieg en daar is baie streng re­gu­la­sies.”

Hy be­skou Ge­or­ge as 'n goeie plek om te leer vlieg, want dit bied spe­si­fie­ke uit­da­gings. “Die ber­ge, die see en ver­skil­len­de weers­om­stan­dig­he­de is hier.” Die lug­ha­we han­teer ook na­si­o­na­le vlug­te.

Van sy vrien­de weet dat hy kan vlieg en ver­skeie men­se wil nou saam­vlieg. Sy pa was sy eer­ste pas­sa­sier.

“Hy het dit ge­niet.”

Om self te kan vlieg, is nie goed­koop nie. Bui­ten die op­lei­dings­kos­te, is daar ook die prys van brand­stof en die in­stand­hou­dings­kos­te van 'n vlieg­tuig. Die vlie­ë­ry vol­doen aan sy ver­wag­tin­ge. Hy is van voor­ne­me om sy kom­mer­si­ë­le li­sen­sie te ver­werf en la­ter ag­ter die stuur­stang van by­voor­beeld 'n Boeing of 'n Ai­r­bus in te skuif. Vlieg is sy pas­sie en hy het nie hoog­te­vrees nie, voeg hy by.

Da­wid se jong­ste boe­tie, Wyn­and sê hy het nie plan­ne om ook te leer vlieg nie. As Da­wid hom saam­nooi sal hy in­klim. “Ek dink ek sal hom ver­trou.”

Sien ‘n vi­deo by www.ge­or­ge­he­rald.com Da­wid van der Vy­ver word deur sy in­struk­teurs “ge­bad” kort na sy eer­ste al­leen­vlug.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.