Lees jou kind slim

George Herald - - News - K­ris­ty Kol­berg

Die ATKV-tak Som­mer Net Ons, in sa­me­wer­king met Vrien­de van

A­fri­kaans, ‘n af­de­ling van die ATKV, het Sa­ter­dag 3 No­vem­ber by Eag­les Nest in Pa­calts­dorp ‘n voor­lees­werk­ses­sie vir ou­ers, on­der­wy­sers, fa­si­li­teer­ders en af­ge­tre­de on­der­wy­sers aan­ge­bied om die waar­de van voor­lees tuis te bring. Ty­dens die werk­ses­sie was ‘n de­mon­stra­sie van hul lees­on­der­steu­nings­pro­jek, die Doen en Leer­lees­pro­gram, ge­gee.

Die on­der­steu­nings­pro­gram is suk­ses­vol ge­toets by kin­ders met lees uit­da­gings/ ag­ter­stan­de as­ook kin­ders wat leer lees by ver­skeie sko­le in Wes-Kaap.

“Deur on­der­vin­ding is ge­leer dat kin­ders met ag­ter­stan­de ge­woon­lik ge­drags­pro­ble­me er­vaar en ‘n lae self­beeld het. Die pro­gram het be­wys dat kin­ders se self­beeld doel­tref­fend ver­be­ter word deur die Doen en Leer-pro­gram,” sê Be­ver­ley Mc­kel­ly, voor­sit­ter van die ATKV-tak.

Die doel van die werk­ses­sie was om be­lang­stel­ling by ou­ers te prik­kel om vol­gen­de jaar ‘n kur­sus, om kin­ders met lees­en leer­pro­ble­me te on­der­steun en ef­fek­tief voor te be­rei vir ‘n blin­ker toe­koms, by te woon. Dié kur­sus sal in Maart deur Vrien­de van A­fri­kaans aan­ge­bied word.

“Dit is ons ver­ant­woor­de­lik­heid om ons kin­ders te leer lees. Kin­ders wat kan lees het ‘n blin­ker toe­koms wat op hul­le wag,” het Mc­kel­ly Sa­ter­dag ge­sê.

Vir meer in­lig­ting stuur ‘n e-pos aan be­ver­ley­mc­kel­ly@y­a­hoo.com of kon­tak haar by 071 604 2007.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.