Groep vol­tooi kur­sus in fi­nan­si­ë­le ge­let­terd­heid

George Herald - - Bruide | Brides -

Ar­beids­be­die­ning in die Tuin­roe­te het oor die af­ge­lo­pe twee jaar ‘n per­so­neel­on­der­steu­nings­pro­gram ont­wik­kel wat spe­si­fiek op die be­hoef­tes van die mark­plek in Ge­or­ge ge­fo­kus is.

Ge­du­ren­de Ok­to­ber is ‘n fi­nan­si­ë­le ge­let­terd­heids­werk­ses­sie vir die eer­ste groep mid­del­vlak­be­stuur­ders aan­ge­bied. Die groep het pas hul­le ser­ti­fi­ka­te van by­wo­ning ont­vang. Die werk­ses­sie het be­staan uit vier mo­du­les: Skuld - die ge­vaar van oor­be­ste­ding; be­gro­ting - ‘n ge­son­de fi­nan­si­ë­le be­stuurs­plan; wel­vaart - die voor­deel van saam­ge­stel­de ren­te; en rent­mees­ter­skap - die reg­te hou­ding teen­oor geld.

“Die doel van die werk­ses­sie is om die vlak van fi­nan­si­ë­le ge­let­terd­heid in die mark­plek te ver­hoog en werk­ne­mers so­doen­de te be­mag­tig om ge­son­de per­soon­li­ke fi­nan­si­ë­le be­stuur toe te pas,” sê ds. Floors Mey­er, voor­sit­ter van Ar­beids­be­die­ning.

Vir meer in­lig­ting, bel ds. Floors Mey­er by 082 684 2735 of A­dri­net­te Mul­ler by 082 560 1337.

Die groep het ser­ti­fi­ka­te ont­vang vir vol­tooi­ing van ‘n fi­nan­si­ë­le ge­let­terd­heids­werk­ses­sie. Saam met hul­le is ag­ter links, Floors Mey­er en A­dri­net­te Mul­ler van Ar­beids­be­die­ning. Naas­regs ag­ter is Fran­cois P­re­to­ri­us, be­stuur­der van mens­li­ke hulp­bron­ne by Watsons Me­at en langs hom P­hi­lip Nor­tjé, die werk­ses­sie­fa­si­li­teer­der.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.