WAT IS ’N OPVULLER NOU EINT­LIK?

Goeie Huishouding - - Jouvoorkoms -

Die mees­te op­vul­lers word ge­maak van hi­a­lu­roon­suur, ’n de­ri­vaat van ’n stof wat na­tuur­lik in die lig­gaam voor­kom. (Dit help om jou vel glad te maak en jou lit­te te smeer.) Dit word di­rek in en on­der die vel in­ge­spuit om se­ke­re plek­ke op die ge­sig te lig en vo­lu­me te gee. “Ons ge­bruik fer­mer, dig­ter op­vul­lers om die kaak­lyn of die kon­toer van die wang­be­ne te ver­sterk. Lig­ter en buig­sa­mer op­vul­lers kan veer­ag­ti­ge plooi­tjies bo die mond uit­stryk en lip­pe ef­fens vol­ler maak,” sê Day. “Jy kan da­de­lik ’n ver­an­de­ring sien, en die re­sul­ta­te raak bin­ne twee tot vier we­ke selfs be­ter soos wat die opvuller neer­slag vind.” ’n Opvuller sal ge­woon­lik ’n jaar of lan­ger hou. Dis nie baie seer nie. Dok­ters wend eers ’n ver­do­wen­de salf aan, en die mees­te op­vul­lers is deur­trek met li­do­ka­ïen om die pyn nog min­der te maak. Daar kan dalk vir on­ge­veer ’n week ge­rin­ge swel­ling wees. Om kneu­sing te ver­min­der raai der­ma­to­loë aan dat jy bloed­ver­dun­nen­de me­di­ka­sie en aan­vul­lings soos as­pi­rien, i­bu­pro­fen, vi­ta­mien E en vis­o­lie vir tot twee we­ke voor die be­han­de­ling ver­my. Dit kos van­af R2 000 per in­spui­ting en ’n dok­ter kan twee tot drie in­spui­tings met ver­skil­len­de soor­te op­vul­lers vir ver­skil­len­de de­le van die ge­sig ge­bruik. Die pry­se vir al die prosedures ver­skil heel­wat in Suid-A­fri­ka na ge­lang van die dok­ter en jou lig­ging.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.