DRAF

JOU­SELF SLIMMER

Goeie Huishouding - - Joulyf -

OE­FE­NING Draf is goed vir jou hart, maar na­vor­sing toon dit gee dalk ook jou brein ’n hup­stoot. ’n Nu­we stu­die wat rus­ten­de brein­skan­de­rings van lang­af­standat­le­te met dié van stoel­sit­ters ver­ge­lyk het, het ge­toon dat die draw­wers meer ak­ti­wi­teit in die de­le van die brein ge­had het wat ho­ë­vlak­dink­werk doen (en min­der in die de­le wat met kon­sen­tra­sie­ver­lies ver­band hou). Is jy nie ’n ma­ra­thon­at­leet nie? In nog ’n stu­die is be­vind dat jong­men­se wat drie we­ke lank op week­dae net 30 mi­nu­te teen ’n ma­ti­ge pas ge­hard­loop het, ’n verbetering in hul slaap­ge­hal­te, ge­moed en kon­sen­tra­sie er­vaar het.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.