VOORSORG IS BE­TER AS NASORG

Goeie Huishouding - - Joulyf -

Hier­die aan­vul­ling is we­ten­skap­lik ge­for­mu­leer om jou im­muun­stel­sel te help ver­be­ter en ge­vor­der­de ge­ne­sing te bied deur jou lig­gaam van in­fek­sie en be­soe­de­ling te rei­nig. Bet­ta­me­dTM C­le­an­se & Re­co­ver-ta­blet­te R169 vir 80 en -stroop R134 vir 200 ml, al­bei van Wel­l­ness Wa­re­hou­se. Ook by Dis-C­hem en Alpha P­harm be­skik­baar

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.