STRES WEG!

S­PAAR SÓ JOU Ons wens ons kon vir jou ’n groot, vet be­drag oor­plaas om jou spaar­fonds ’n hup­stoot te gee, maar aan­ge­sien dit een­vou­dig nie prak­ties is nie, gaan ons jou leer hoe om self ’n nes­ei­er op te bou

Goeie Huishouding - - Joulewe -

As jy voel as­of jy jou ge­du­rig oor geld be­kom­mer, wees ten min­ste ge­rus dat jy nie al­leen is nie: In ’n on­lang­se op­na­me is be­vind dat 68% van vroue sla­pe­lo­se nag­te oor hul geld­sa­ke het, teen­oor 56% van mans. “Vroue is meer ge­neig om aan die ge­vol­ge te dink. Dis in ons DNS om oor vei­lig­heid en huis­hou­de­li­ke se­ku­ri­teit be­kom­merd te wees,” ver­dui­de­lik die psi­go­te­ra­peut Ka­chi­na My­ers, wat daar­in spe­si­a­li­seer om kli­ën­te met gel­de­li­ke pro­ble­me te help. “En geld bied jou na­tuur­lik daar­die se­ku­ri­teit.”

Dit is dus te ver­sta­ne dat een van jou groot­ste be­kom­mer­nis­se dalk is dat jy jou werk kan ver­loor, ’n erns­ti­ge me­die­se toe­stand by jou ge­di­ag­no­seer kan word, of dat jy ’n groot be­drag vir huis­hou­de­li­ke her­stel­werk moet op­dok. Waar gaan jy die geld kry? Uit een van daar­die nood­fond­se wat men­se al­tyd sê jy moet op­bou? S­kie­lik voel jy nog pa­nie­ke­ri­ger.

Om jou angs­tig­heid te ver­lig, neem eers die stan­daard-ad­vies – dat jy ge­noeg geld in die bank moet hê om drie tot ses maan­de se uit­ga­wes te dek – en gooi dit by die ven­ster uit! “Dis iets wat my tot ra­ser­ny dryf,” sê E­mi­ly Guy Bir­ken, die skry­wer van die nu­we boek End Fi­nan­ci­al S­tress Now (A­dams Me­dia). “Jy sal so­veel uit­ga­wes be­snoei as jy jou werk ver­loor!” Jy be­stee dalk nou R10 000 per maand, maar jy sal waar­skyn­lik nie wan­neer jy in ’n ver­knor­sing is nie.

Jy het nie­te­min ’n nood­fonds no­dig, en dis be­lang­ri­ker om daar­toe by te dra as aan af­tree­fond­se of be­leg­gings. “Dit sal duur wees om geld uit ’n af­tree- of spaar­re­ke­ning in ge­val van nood te ont­trek,” sê Bir­ken. Be­gin dus só:

WEES REALISTIES

Ver­my oor­op­ti­mis­tie­se spaar­doel­wit­te en mik vir ’n meer haal­ba­re be­drag soos ’n vas­te R5 000. Be­gin deur R100 per sa­la­rispe­ri­o­de te s­paar. “Vir die mees­te men­se is R100 nie ’n be­drag wat hul­le aan hul sak gaan voel nie,” sê Bir­ken. Laat dit ou­to­ma­ties na ’n spaar­re­ke­ning gaan en ver­hoog dit dan ná drie maan­de na R150. As jy be­sef dat jy nie R300 uit jou sa­la­ris gaan mis nie, be­taal dan só­veel. Die punt is dat jy ie­wers moet be­gin.

HOU DIT APART

’n Nood­fonds moet dit moei­lik maak om daar­uit te ont­trek (so­dat jy nie in die ver­soe­king kom om geld te leen nie), maar dit moet toe­gank­lik ge­noeg wees so­dat jy dit in ge­val van nood kan ge­bruik. Dit klink soos die skim van bank­re­ke­nin­ge, nè? Maar daar be­staan wel so iets: Pro­beer by­voor­beeld ’n geld-mark­re­ke­ning. Maak net se­ker dat die geld nie vir ’n spe­si­fie­ke tyd­perk vas­ge­lê hoef te wees nie of dat daar nie ’n boe­te is om dit te ont­trek nie. En ont­hou dat dit ge­woon­lik ’n paar werk­dae neem om geld van ’n geld-mark­re­ke­ning na jou tjek­re­ke­ning oor te plaas. “Dit sal jou die no­di­ge ka­pi­taal vir ’n nood­ge­val gee, maar dis ho­pe­loos te veel moei­te vir im­pul­sie­we ko­pies,” sê Bir­ken.

DRA MEER BY

Het jy jou R5 000-mik­punt bereik? Knap ge­daan! Nou kan jy te­rug­keer na daar­die doel­wit om drie tot ses maan­de se uit­ga­wes te s­paar. Kyk waar jy jou week­lik­se be­ste­ding kan be­snoei. Wan­neer jy dié doel­wit bereik het, be­gin om geld vir ver­skeie on­ge­reel­de uit­ga­wes te s­paar. “Ek en my man sit el­ke maand geld vir mo­tor­her­stel­werk weg, selfs wan­neer ons voer­tuie klop­dis­sel­boom loop,” noem Bir­ken as ’n voor­beeld. “Ons ge­bruik by­na nooit ons nood­fonds nie om­dat baie van die on­ver­wag­se uit­ga­wes deur een van ons spe­si­fie­ke spaar­re­ke­nin­ge ge­dek word.”

DINK AAN JOU­SELF

“Dit maak nie saak hóé stand­vas­tig jou ver­hou­ding is nie, daar is geen waar­bor­ge in die le­we nie,” waar­sku Bir­ken. “Jy het dus ’n ma­te van gel­de­li­ke on­af­hank­lik­heid no­dig in­ge­val iets met jou hu­we­lik of jou maat ge­beur.” Dis nie ’n sleg­te i­dee om be­hal­we vir jou ge­sin se nood­fonds ook jou eie een te hê nie. As jy nie ’n sa­la­ris ver­dien nie, sit dan ’n ge­deel­te weg wan­neer jy geld as ’n ge­skenk kry. (Ter­loops, veels ge­luk met jou ver­jaar­dag!) En wan­neer jy iets op ’n uit­ver­ko­ping koop, sit ’n ge­deel­te van die be­spa­ring vir jou­self weg. Jy sal ver­baas wees hoe gou jy R1 000 by­me­kaar­maak. GH

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.