Jy ge­bruik soms oor-die-toon­bank-me­di­ka­sie of aan­vul­lings, of “leen” ’n vrien­din se voor­skrif­me­di­ka­sie.

Goeie Huishouding - - Jou Lyf -

Hoe­kom dit be­lang­rik is: Voor­skrif- en nie­voor­skrif­me­di­sy­ne, as­ook “na­tuur­li­ke” me­di­ka­sie kan ’n uit­wer­king op an­der be­han­de­lings hê. T­wy­fel­ag­ti­ge kom­bi­na­sies sluit in Sint Jans­kruid en an­ti­de­pres­san­te; e­chi­na­cea en se­ke­re sta­tie­ne, as­ook me­di­sy­ne wat deur die le­wer ver­werk word; ’n an­ti­his­ta­mien en voor­skrif­ver­do­wings­mid­del; as­ook as­pi­rien en ’n an­tis­tol­mid­del (by­voor­beeld war­fa­rien). “Ge­reel­de ge­bruik van nie­ste­ro­ï­da­le an­ti-in­flam- ma­to­rie­se ge­nees­mid­dels (NSAIG’s) kan tot oor­ma­ti­ge do­sis­se lei,” waar­sku dr. Da­vid Katz, di­rek­teur en stig­ter van die Ya­le-G­rif­fin-voor­ko­mings­na­vor­sing­sen­trum in die VSA. NSAIG’s sluit in i­bu­pro­fen (in Ad­vil) en kom ook al­ge­meen in ver­kou­e­me­di­ka­sie voor. Te veel daar­van kan jou nie­re en spys­ver­te­rings­ka­naal be­ska­dig, waar­sku Katz, en as jy nie vir jou dok­ter van jou ge­bruik van NSAIG’s sê nie, sal hy of sy die wa­re probleem veel moei­li­ker i­den­ti­fi­seer. Wan­neer jy ’n vrien­din se voor­skrif­me­di­sy­ne ge­bruik, kan dit oog­lo­pen­de gevare in­hou, maar boon­op kan jou dok­ter e­ni­ge simp­to­me wat deur dié me­di­sy­ne ver­oor­saak word, ver­keerd in­ter­pre­teer. Sê dit só: Gee jou dok­ter ’n lys van al­les wat jy ge­bruik het (ook krui­e­mid­dels). As jy by­voor­beeld ’n vrien­din se angs­me­di­ka­sie ge­bruik het, be­nut sommer die kans nie net om te bieg nie, maar ook om met jou dok­ter oor jou stryd met angs te ge­sels.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.