Jy het meer as een seks­maat ge­had en nie al­tyd ’n kon­doom ge­bruik nie.

Goeie Huishouding - - Jou Lyf -

Hoe­kom dit be­lang­rik is: As jou dok­ter dit nie weet nie, kan hy nie voor­stel dat jy vir sek­su­eel oor­draag­ba­re siektes getoets of be­han­del word nie. Van dié siektes wat nie be­han­del word nie, kan tot in­flam­ma­sie van die pel­vis, ek­to­pie­se swan­ger­skap­pe of on­vrug­baar­heid lei. En jy wil nie die moont­lik­heid van MIV ig­no­reer nie. “Sek­su­eel oor­draag­ba­re siektes is mak­li­ker om te be­han­del wan­neer dit vroeg by die pa­si­ënt ge­di­ag­no­seer word, én jy kan die siek­te help keer,” sê Katz, die skry­wer van Di­se­a­se-P­roof: Slash your risk of he­art di­se­a­se, can­cer, di­a­be­tes, and mo­re – by 80 per­cent (Plu­me). Sê dit só: Vra om getoets te word. Jy kan sê dat jy of jou maat on­be­skerm­de seks ge­had het. Só word die ge­sprek me­dies van aard en nie per­soon­lik nie.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.