Goeie Huishouding - - Jou Lewe -

angs­steu­ring? Wan­neer word tie­ners se kom­mer oor toe­koms­ti­ge gebeure en hul op­tre­de in die ver­le­de as ’n al­ge­me­ne angs­steu­ring be­skou?

Kin­ders kan op e­ni­ge ou­der­dom vre­se en fo­bies ont­wik­kel, maar dis ver­al al­ge­meen wan­neer hul­le baie jonk is, en la­ter ty­dens pu­ber­teit. Dis na­tuur­lik vir kin­ders en jong­men­se om soms be­kom­merd te voel, maar wan­neer hul­le ge­du­rig deur vre­se ge­teis­ter word wat tot pa­niek­aan­val­le lei, moet ons on­der­steu­ning bied, sê Clark.

Maar hoe help jy jou kind? Vol­gens gees­tes­ge­sond­heids­ken­ners be­gin dit by die huis. Die doel­wit is om kin­ders met die moed en krag toe te rus wat hul­le no­dig het om in hier­die mo­der­ne wê­reld te oor­leef. En ons moet dit van kleins af doen. En, hoe swaar dit ook al is om te hoor, dit ge­beur nie tans soos dit moet nie. Dis na­tuur­lik ook as ge­volg van die mo­der­ne wê­reld. “Die ge­sin en ou­ers is ver­on­der­stel om teen­woor­dig te wees en hul kin­ders te ver­sorg en te be­skerm, maar die werk­lik­heid is dat die ge­sin as ’n in­stel­ling be­sig is om te ver­brok­kel,” sê Clark. “Die ge­sin kan nie meer sy kin­ders be­skerm nie.” Dink aan eg­skei­dings, pen­del, en­kel­ou­er­ge­sin­ne, huis­hou­de­li­ke kon­flik en ge­weld, ge­o­gra fie­se ver­pla­sing, dood, al­bei ou­ers wat werk . . . “Baie ou­ers is so be­sig om in die ba­sie­se te pro­beer voor­sien – kos, kle­re, ’n dak oor hul kop – dat hul­le nie tyd het om te be­sef hul kin­ders kort hulp nie,” sê Clark.

Mi­chel­le S­choon, stig­ter van die Kids Who Can­ge­meen­skap (lees die kas­sie op vol­gen­de blad), sê sy voel ou­ers – en on­der­wy­sers – be­gryp nie die be­lang­rik­heid van e­mo­si­o­ne­le in­tel­li­gen­sie nie. “Ons leef in ’n sa­me­le­wing waar lief­de­vol­le ou­ers al­les in hul ver­moë sal doen om hul kin­ders se in­tel­lek­tu­e­le ver­moë te ont­wik­kel en ’n k­lein for­tuin aan al­ler­han­de bui­te­muur­se ak­ti­wi­tei­te be­stee. Maar wat daar­van om ons kin­ders voor te be­rei om die le­we self te han­teer? Ons moet hul­le leer hoe om kon­flik, hart­seer en stres ook te han­teer.”

S­choon sê ou­ers moet be­wus wees van wat kin­ders voel, meer in­ge­stel wees en ge­noeg tyd met hul­le deur­bring so­dat hul­le die te­kens van angs­tig­heid kan sien. “As jy dink jou kind er­vaar stres, leer hom of haar eer­stens hoe om te kal­meer. Leer hul­le om diep en sta­dig a­sem te haal. Stel dan vas wat in hul le­we aan­gaan wat hier­die angs kon ver­oor­saak. Het e­ni­ge iets ver­an­der? Selfs die ge­ring­ste ver­an-

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.