Mur­rays­burg VLV be­derf ma­trieks

Graaff-Reinet Advertiser - - Graaff-reinet -

MUR­RAYS­BURG — Voor­ver­le­de Sa­ter­dag, 24 Ju­nie, is die 37 ma­trieks van Mur­rays­burg Ho­ër­skool deur dié dorp se Vlv-tak genooi om ’n op­win­den­de og­gend te kom be­leef.

Renée S­wa­ne­poel het die pro­gram af­ge­skop met gees­tes­weer­baar­heid. Sy het ‘n prak­tie­se praat­jie ge­gee oor die hulp­mid­dels op ‘n mens se le­wens­reis. Sy ge­bruik i­tems in ‘n mens se le­we om die fei­te mee toe te lig.

Sy het ook kon­flik­han­te­ring in die huis be­han­del.

T­he­re­sa Tro­s­kie bied na­mens die VLV hulp aan met aan­soe­ke vir werk of ver­de­re stu­die. Leer­lin­ge word daar­op ge­wys dat hul­le self hul eie han­dels­merk is.

Tro­s­kie be­han­del die skryf van ’n CV, ’n dek­brief, en ‘n mens se op­tre­de ty­dens ’n werks­on­der­houd. Leer­lin­ge word ook ge­wys op die in­vloed wat die so­si­a­le me­dia waar­op ‘n mens ak­tief is, kan hê op ‘n werks­aan­soek.

El­ke leer­ling ont­vang ’n vol­le­di­ge voor­beeld van ‘n werks­aan­soek. Leer­lin­ge kry ook in­lig­ting oor moont­li­ke kur­sus­se en beur­se van ver­skeie ter­si­ê­re in­rig­tings in die om­ge­wing.

Drie leer­lin­ge saam met Ria Koen, vorm ’n pa­neel om ’n rol­le­spel uit te voer van t­wee kan­di­da­te se werks­on­der­houd vir ’n se­kre­ta­res­se­pos by hul skool. Hoe­wel die rol­le­spel baie pret ver­skaf, het dit leer­lin­ge laat be­sef hoe be­lang­rik die reg­te kle­re­drag en op­tre­de ty­dens ’n on­der­houd is.

Die be­ken­de san­ger, Ed­ward Da­ni­ëls, het ’n paar san­gi­tems ge­le­wer.

Die leer­lin­ge was so mee­ge­voer dat hul­le spon­taan han­de ge­klap, saam­ge­sing en som­mer hier en daar saam ge­dans het ook!

El­ke leer­ling het ’n heer­li­ke weg­neem­e­te ont­vang en daar­mee saam ’n prag­boek ge­skenk deur Metz Uit­ge­wers, Kaap­stad.

Mur­rays­burg VLV be­dank graag hul bor­ge: KVB Mur­rays­burg, PSG Graaff-rei­net, Mev M Vis­ser Mur­rays­burg en Metz Uit­ge­wers Kaap­stad.

Drie leer­ders van Mur­rays­burg Ho­ër­skool saam met Ria Koen.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.