An­na-ma­riè Bands, kuns­te­naar en i­ko­no­graaf be­soek Colesberg

Graaff-Reinet Advertiser - - Colesberg -

COLESBERG — Die in­ter­na­si­o­na­le be­ken­de kuns­te­naar en i­ko­no­graaf An­na­ma­riè Bands het Colesberg die af­ge­lo­pe maand twee­keer be­soek.

Sy was ver­ge­sel van haar eg­ge­noot, Len Bands.

An­na-ma­riè Bands is die e­nig­ste Sui­d­a­fri­ka­ner wat tra­di­si­o­ne­le Bi­san­tyn­se I­ko­ne werks­win­kels aan­bied - ‘n kuns wat sy al 30 jaar be­oe­fen.

Wat is ‘n i­koon?

Die G­riek­se woord “ei­kon” be­te­ken “hei­li­ge” of “vol­maak­te beeld” vol­gens die Oos­ter­se Or­to­dok­se ker­ke, wat op ‘n hout­paal ge­skil­der word. Dit kan eg­ter ook uit i­voor of hout ge­sny wees, in mo­sai­ek, e­del me­ta­le en e­del­ge­steen­tes, of as F­res­co’s, uit­ge­beeld word.

Die A­pos­tel Lu­kas was vol­gens oor­le­we­ring die eer­ste I­koon­skry­wer ge­wees.

Bi­san­tyn­se kuns is Chris­ten kuns en vir die eer­ste keer word hei­li­ges in die nu­we Chris­ten­ker­ke - 5/6de eeue - uit­ge­beeld. Die Bi­san­tyn­se tyd­perk is ook die be­gin van por­tret­kuns en die voor­lo­per van die Re­nais­san­ce.

An­na-ma­riè het haar eer­ste kur­sus (No­vgorod teg­niek) aan die Rus­sie­se Or­to­dok­se Kerk in We­nen, Oos­ten­ryk vol­tooi waar sy en haar eg­ge­noot woon­ag­tig was.

On­langs het sy op ‘n in­ten­sie­we Bi­san­tyn­se I­ko­ne stu­die­toer deur Rus­land ge­reis met die Rus­sie­se pries­ter, Va­der I­lya Got­lin­sky, wie ‘n i­ko­ne spe­si­a­lis is, en wat die her­ves­ti­ging van gods­diens, ker­ke, i­ko­ne en i­ko­ne­sko­le be­trek het. Sy woon tans in Jo­han­nes­burg waar sy steeds op ver­soek, i­ko­ne werks­win­kels lands­wyd aan­bied, so­wel as pri­va­te kom­mis­sies doen.

Haar werk ver­skyn plaas­lik so­wel oor­see in tal­le ker­ke, bi­bli­o­te­ke, u­ni­ver­si­tei­te en o­pen­ba­re ge­boue.

Daar word ook mel­ding ge­maak van haar wer­ke in die “E­ver­ard Re­ad Dicti­o­na­ry of South A­fri­can Pain­ters and S­culp­tors”.

Haar i­ko­ne ver­skyn in die boek “I­cons as a me­ans of Gra­ce” ge­skryf deur Prof John de Gruschy.

Ge­du­ren­de 2016 het ‘n Bi­san­tyn­se I­koon Ver­jaars­dag-ka­len­der ver­skyn - om die 30 jaar te vier wat haar pad met die merk­waar­di­ge kuns­vorm ge­loop het

Blackie Ba­den­horst saam met An­na-ma­riè Bands die be­ken­de I­ko­no­graaf.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.