Ber­tie Mey­burgh vier 90ste ver­jaars­dag

Graaff-Reinet Advertiser - - Middelburg -

MID­DEL­BURG — Al­bert Mey­burgh, al­om be­kend as oom Ber­tie, het op 16 Sep­tem­ber sy 90ste ver­jaar­dag ge­vier.

Mey­burgh is ‘n ge­bo­re en ge­toë Mid­del­bur­ger. Hy was ‘n leer­ling van die P­ri­mê­re Skool Ka­rel T­heron en het in 1945 aan die Ho­ër­skool Mid­del­burg ge­ma­tri­ku­leer.

Op skool was hy ‘n gre­ti­ge fiets­ry­er en kon geen­een hom klop nie met die sta­dig­ry-fiets­ry, waar die ry­er ba­sies stil­staan met sy fiets. Hy is baie prak­ties met ‘n na­tuur­li­ke aan­leg vir e­nig­iets me­ga­nies en teg­nies, en sy kop het na die mo­tor­be­dryf ge­staan.

Na skool het hy oor ‘n tyd­perk ver­skeie mo­tor­werk­tuig­kur­sus­se in Port-e­li­za­beth vol­tooi en was hy saam met sy pa, Ru­dolf (Dick) Mey­burgh, ven­no­te in Mey­burgh’s Gara­ge.

Hul­le het die be­sig­heid be­dryf tot in 1980, toe hul­le dit ver­koop het, en hy af­ge­tree het. In die meer as 30 jaar wat hy in die mo­tor­be­dryf was, is hy me­nig ma­le in die win­ter na Loots­berg uit­ge­roep om men­se wat in die sneeu ge­gly het, met sy tou-lor­rie op die berg te hulp te snel en uit hul di­lem­ma te red deur hul voer­tuig weer in ‘n ‘’pad­vaar­di­ge po­si­sie’’ te stel.

Mey­burgh en sy eg­ge­no­te, El­sie, ‘n nooi Van der Vy­ver van Kom­ma­dag­ga in die So­mer­se­toos-dis­trik, het op 10 Ja­nu­a­rie van­jaar hul 64ste hu­we­liks­her­den­king ge­vier.

Hul­le het ont­moet toe sy in Mid­del­burg kom skool­hou het. Hul twee dog­ters, Co­re­li Roos en Ela­na Al­berts, en sy twee klein­dog­ters, El­sa­be van der Mer­we en Ané Vi­sa­gie, en hul mans, Wil­lem van der Mer­we en Tom­mie Vi­sa­gie, on­der­skei­de­lik van P­re­to­ria en Kaap­stad, en drie ag­ter­klein­kin­ders, Da­nel­le en E­wald van der Mer­we en E­land­ri Vi­sa­gie, het sy ver­jaar­dag saam met hom kom vier.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.