’67 Ma­trieks hou re­ü­nie

Graaff-Reinet Advertiser - - Middelburg -

MID­DEL­BURG

— Dit is ‘n wa­re voor­reg vir ‘n ma­triek­klas om ‘n 50 jaar re­ü­nie te kan hou en vir die in­di­vi­due om dit te kan mee­maak en by­woon.

En dan ge­beur dit ook we­lis­waar net een keer in ‘n leef­tyd.

Geen won­der dat die 1967 ma­trieks van Ho­ër­skool Mid­del­burg in die Ka­roo, met so­veel af­wag­ting uit­ge­sien het na 22 Sep­tem­ber nie, want sien... dis die dag van die “groot ont­moe­ting”. Reeds in Ja­nu­a­rie is daar be­sluit dat hier­die groep ma­trieks van ’67 ‘n re­ü­nie wil hou en is die heug­li­ke ont­moe­ting vas­ge­maak vir die na­week van 22-24 Sep­tem­ber 2017.

Daar is da­de­lik met speur­werk be­gin om die ma­tri­ku­lan­te van daar­die jaar op te spoor. Wat ‘n speur­po­ging het dit ge­verg om hier­die men­se wat nou kruis en dwars oor Suid A­fri­ka bly, op te spoor. Ver­skeie hulp­mid­dels soos Fa­ce­book, RSG se Soek Hoek, per­soon­li­ke kon­tak­te, ou fo­to’s as­ook Ela­na Kit­ching van Groot­fon­tein, is ge­bruik. Ty­dens die soek­tog is vas­ge­stel dat twee maats reeds oor­le­de is.

Ju­nie-maand het ver­de­re hart­seer die groep ge­tref toe een van die i­ni­sie­ër­ders van die re­ü­nie, Ina Jor­daan van S­chalk­wyk, hoof­dog­ter van 1967, op 14 Ju­nie skie­lik siek ge­word het en 10 dae la­ter oor­le­de is. Daar is wel be­sluit om voort te gaan met die re­ü­nie en dat dit op­ge­dra sal word aan Ina.

Daar was 25 ma­trieks in 1967 en met al die speur­werk is 19 op­ge­spoor waar­van 12 in­ge­stem het om die re­ü­nie by te woon. Se­we van die maats kon weens om­stan­dig­he­de dit nie by­woon nie, ter­wyl drie nooit op­ge­spoor is nie.

Dit was ‘n na­week van groot hoog­te­pun­te en nos­tal­gie­se ge­sprek­ke. Vir die af­skop het die re­ü­nie­groep saam met hul Al­ma Ma­ters die week se saal­af­slui­tings­pe­ri­o­de Vry­dag om 13h00 in Mid­dies se skool­saal by­ge­woon.

C­harl van der Walt het die 1967-ma­tri­ku­lan­te ver­ras met ‘n won­der­li­ke aan­bie­ding oor die ge­beur­te­nis­se en ak­ti­wi­tei­te van 1967. Die “Po­wer­point” aan­bie­ding was on­der­steun deur die prag­ti­ge lied­jie van El­vis Blue -”Toe ons jonk was”. Die prag­ti­ge sing van die skool­lied en die na­si­o­na­le volks­lied het be­slis die hart­sna­re ge­roer. Hier­die ge­leent­heid as­ook die won­der­li­ke dis­si­pli­ne en die uit­ste­ken­de ge­drag van die leer­ders was ‘n groot hoog­te­punt vir die re­ü­nie-gan­gers.

Wat ook op­val­lend en ver­bly­dend was, is die net­heid en on­der­houd van die ge­boue en ter­rein. Die ses­sie is af­ge­sluit met ‘n be­soek aan die klas­ka­mers en die res van die skool. Mid­dies van ‘67 het weg­ge­stap as trot­se Oud-mid­dies.

Vry­dag­aand is daar ge­sel­lig saam ver­keer met 'n braai in die la­pa op die sport­gron­de. Ber­tha Vor­ster O­li­vier het haar klas­maats ver­ras met prag­ti­ge ge­sken­ke en aan­den­kings en ook die voor­lees van die ge­dig oor Ina (hul eer­tyd­se hoof­dog­ter) wat sy ge­skryf het om Ina se na­ge­dag­te­nis te eer. Niel Joos­te, hoof­seun van 1967, het die ver­wel­ko­ming en be­dan­kings ge­doen. Boe­tie van S­chalk­wyk, Ina se man, het die klas­maats be­derf met heer­li­ke Vry­staat­se lams­vleis, boe­re­wors en so­sa­ties wat hy ge­skenk het. Let­tie Hough het vir hul­le die smaak­lik­ste bro­de ge­bak.

Sa­ter­dag­og­gend het som­mi­ge ma­tri­ku­lan­te nog ver­der te­rug­ge­stap op hul spo­re en die P­ri­mê­re Skool Ka­rel T­heron gaan be­soek. Se­we van die 12 ma­tri­ku­lan­te wat die re­ü­nie by­ge­woon het, was in 1956 saam in Sub A! ‘n Uit­son­der­li­ke pres­ta­sie!!! Sa­ter­dag­mid­dag is daar weer eens ge­sel­lig saam­ge­kui­er, ge­lag, en ge­sels by die K­lip­huis Kof­fie­kan van C­har­mai­ne Coet­zee. ‘n Di­nee is Sa­ter­dag­aand by Cel­tis Coun­try Lod­ge ge­hou waar baie van die klas­maats heer­lik tuis­ge­gaan het.

Groot was die waar­de­ring ook toe vier van hier­die ‘67 ma­triek dog­ters, naam­lik Rei­net­te S­choltz, Ig­nett­te Ma­ritz, A­net S­mit, en Lin­da Gouws die maats ver­ras het met die sing van die Mid­dies skool­lied. Weer eens was dit ‘n heer­li­ke aand van ont­hou jy nog, fo­to’s uit­ruil, lek­ker lag en ver­de­re fo­to-ses­sies deur Jo­ha­net­te P­ho­to­grap­hy om al die her­hin­ne­rin­ge vas te vang.

Son­dag­og­gend is die groot na­week af­ge­sluit met n kerk­diens ge­lei deur Ds Ru­an du Plooy by die NG Kerk Mid­del­burg Ka­roo, wat vir al­mal baie spe­si­aal was.

Dan­kie aan die ma­tri­ku­lan­te wat groot op­of­fe­rings ge­maak het om die re­ü­nie by te woon en om dit so ‘n groot suk­ses te maak. Groot dank ook aan elk­een wat by­ge­dra het vir die fonds vir be­hoef­ti­ge leer­ders. Laas­tens be­dank hul ook graag Me Ma­ri­aan St­an­nard en haar per­so­neel vir die hart­li­ke ont­vangs en be­skik­baar­stel­ling van die skool se fa­si­li­tei­te.

1967 se ma­trieks ver­laat die Ka­roo as trot­se Oud–mid­dies en wens Ho­ër­skool Mid­del­burg net die bes­te toe vir die toe­koms!

- Saam­ge­stel deur Ni­co T­heu­nis­sen, ma­tri­ku­lant 1967.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.