WINKEL BEMARKER

Graaff-Reinet Advertiser - - Aberdeen -

Die ge­skik­te kan­di­daat, wie aan die Tak­be­stuur­der sal rap­por­teer, sal vol­le ver­ant­woor­de­lik­heid aan­vaar vir die wins­ge­wen­de en ef­fek­tie­we be­stuur van die af­de­lings aan hom/haar toe­ver­trou. Dit sal on­der­meer ad­mi­nis­tra­sie, voor­raad­be­stuur, be­mar­king en klan­te­sorg in­sluit. Daar sal ook van die kan­di­daat ver­wag word om, wan­neer be­no­dig, as kas­sie­re diens te ver­rig.

Die i­de­a­le kan­di­daat sal oor toe­pas­li­ke er­va­ring be­skik met ‘n al­ge­me­ne be­mar­kings­ge­o­ri­ën­teer­de be­na­de­ring as­ook goeie be­plan­ning- en on­der­han­de­lings­ver­nuf, in­ter­per­soon­li­ke- en kom­mu­ni­ka­sie­vaar­dig­he­de as­ook re­ke­naar­vaar­dig wees.

In ruil vir u pres­ta­sie in bg. va­ka­tu­re en by­drae tot SSK se suk­ses en groei bied ons ‘n me­de­din­gen­de al­les-in­slui­ten­de ver­goe­dings­pak­ket.

Newspapers in Afrikaans

Newspapers from South Africa

© PressReader. All rights reserved.